Bộ đếm GIC
No record found

Gic ED24C: Bộ đếm xung Counter One pulse - One count 24 VDC (energizing - 1⁄2 count, unenergized - 1⁄2 count)

Impulse Counter CR18 - ED24C Thiết bị đếm Counter One pulse - One count 24 VDC (energizing - 1⁄2 ...

Giá bán: 301,000 ₫

Gic ZJ1FBB: Hour meter kỹ thuật số 12-48 VAC/DC model, B = 24x48 Bezel

Impulse Counter CR26 - ZJ1FBB Hour meter kỹ thuật số 12-48 VAC/DC model, B = 24x48 Bezel Thiết bị ...

Giá bán: 368,000 ₫

Gic ZJ1FBA: Hour meter kỹ thuật số 12-48 VAC/DC model, A = Round Bezel

Impulse Counter CR26 - ZJ1FBA Hour meter kỹ thuật số 12-48 VAC/DC model, A = Round Bezel Thiết bị ...

Giá bán: 368,000 ₫

Gic Z71FBB: Hour meter kỹ thuật số - 85-265 V AC model, B = 24x48 Bezel

Impulse Counter CR26 - Z71FBB Hour meter kỹ thuật số - 85-265 V AC model, B = 24x48 Bezel Thiết bị ...

Giá bán: 368,000 ₫

Gic ZJ2FBB: Counter bộ đếm xung kỹ thuật số 12-48V AC/DC

Impulse Counter CR26 - ZJ2FBB Thiết bị đếm Counter kỹ thuật số 12-48V AC/DC model, B=24x48 ...

Giá bán: 368,000 ₫

Gic QD21A: Counter bộ đếm xung hình chữ nhật 24 VDC

Impulse Counter CR36 - QD21A Counter-24 VDC, Rectangular Bezel Thiết bị điện công nghiệp GIC : ...

Giá bán: 247,000 ₫

Gic QD22A: Counter bộ đếm xung hình chữ nhật 24 VDC, 2 lỗ

Impulse Counter CR36 - QD22A Counter - 24 VDC, Rectangular 2 Hole Bezel Thiết bị điện công nghiệp ...

Giá bán: 247,000 ₫

Gic QD11A: Counter bộ đếm xung hình chữ nhật 12 VDC

Impulse Counter CR36 - QD11A Counter - 12 VDC, Rectangular Bezel Thiết bị điện công nghiệp GIC : ...

Giá bán: 247,000 ₫

Gic NA51B-385: Counter bộ đếm xung hình chữ nhật, không cài đặt lại dòng CR-26, AC 230V 50/60 Hz

Impulse Counter CR26 - NA51B-385 Counter - Non-Resettable Series CR-26, For AC, 230 V50/60 Hz, ...

Giá bán: 303,000 ₫

Gic SA52A: Counter bộ đếm xung không cài đặt lại dòng CR-26, AC 230V 50/60 Hz, 2 chiều terminal strip

Impulse Counter CR26 - SA52A Counter - Resettable Series CR-26, AC, 230 V50/60 Hz, Bail mounting, ...

Giá bán: 303,000 ₫

Gic ND32A: Counter bộ đếm xung không cài đặt lại dòng CR-26, DC 24V, 2 chiều terminal strip

Impulse Counter CR26 - ND32A Counter - Non-Resettable Series CR-26, DC, 24 V, Bail mounting, With 2 ...

Giá bán: 303,000 ₫

Gic SD31A-385: Counter bộ đếm xung hình chữ nhật, 2 lỗ, dòng CR-26, DC 24 V

Impulse Counter CR26 - SD31A-385 Counter - Resettable Series CR-26, DC, 24 V, Rectangular - 2 Hole, ...

Giá bán: 303,000 ₫

Gic SA51B-385: Counter bộ đếm xung hình chữ nhật, 2 lỗ, dòng CR-26, AC 230 V50/60 Hz

Impulse Counter CR26 - SA51B-385 Counter - Resettable Series CR-26, AC, 230 V50/60 Hz, Rectangular ...

Giá bán: 303,000 ₫