Bộ đếm Tense

No record found

Tense DHM-DIN: Bộ đếm thời gian lắp thanh ray

Bộ đếm thời gian, kiểu lắp đặt-Din rail - Thời gian tối đa : 99.999h - Độ chính xác: 1/10000sec - ...

Giá bán: 525,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense DS-48: Bộ đếm 4 số , lắp mặt tủ

Bộ đếm 4 số , kiểu lắp mặt cánh tủ,Ngõ ra : 01 Relay ( O-NO-NC ) 2A/250VAC, Chức năng đếm: 4 số: ...

Giá bán: 976,000 ₫

Tense DS-72A: Bộ đếm 6 số, kiểu lắp đặt-Mặt cánh tủ

Bộ đếm 6 số, kiểu lắp mặt cánh tủ, Chức năng đếm: 6 số: 0.00001 tới 999999, Ngõ ra : 02 Relay ( ...

Giá bán: 1,186,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã