Bộ định thời Timer Autonics

gồm có timer đơn giản, timer analog đa năng, timer thời gian số, xuất xứ từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Các mã thông dụng như AT8N, ATE8, AT8PSN,AT8SDN, ATE-10S …
Bộ định thời Autonics
Results 1 - 11 of 11
Giá bán: 883,000 ₫

Autonics FX5S-I4: Bộ định thời gian (Timer), 12-24VAC/12-24VDC

Bộ định thời gian 12-24VAC/12-24VDC/ 100-240VAC

Giá bán: 923,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics FS5EI: Bộ định thời gian (Timer), (100-240VAC)

Bộ đặt thời gian loại chốt cắm 8 chân 100-240VAC

Giá bán: 883,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8W-41: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian kép nhỏ gọn 100-240VAC

Giá bán: 318,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8W-21: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian kép nhỏ gọn 24VAC/DC

Giá bán: 318,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8W-11: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian kép nhỏ gọn 12VDC

Giá bán: 318,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11W-41: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian kép nhỏ gọn 100-240VAC

Giá bán: 318,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11W-21: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian kép nhỏ gọn 24VAC/DC

Giá bán: 318,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8P-6M: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian off delay nhỏ gọn 100-120VAC

Giá bán: 420,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8P-5M: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian off delay nhỏ gọn 200-240VAC

Giá bán: 420,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8-41: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 100-240VAC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8-21: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 24VAC/DC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS8-11: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 12VDC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11-43D: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 100-240VAC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11-41D: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 100-240VAC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11-23D: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 24VAC/DC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11-21D: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 24VAC/DC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATS11-13D: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng nhỏ gọn 12VDC

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics AT11EN: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian đa năng 100-240VAC/24-240VDC

Giá bán: 282,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-660M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 100-120VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-65M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 100-120VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-630M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 100-120VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-610M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 100-120VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-560M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 200-230VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-55M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 200-230VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-530M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 200-230VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-510M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ đặt thời gian 200-230VAC

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã
Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã
Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATM4-230M: Bộ định thời gian (timer)

Bộ định thời gian 24VDC, phích cắm 14 chân, Dải cài đặt: từ 0.1s -> 3 giờ

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã
Giá bán: 1,050,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics FX6Y series bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian 100-240VAC

Giá bán: 951,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics LE8N-BV-L: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian LCD nhỏ gọn 24VDC(N)

Giá bán: 593,000 ₫

Autonics LE365S-41: Bộ định thời gian (Timer)

Bộ đặt thời gian loại LCD, loại nút nhấn số 100-240VAC

Giá bán: 951,000 ₫

Autonics Timer FS4E series

Bộ đặt thời gian loại chốt cắm 8 chân 12-24VAC/12-24VDC; 100-240VAC

Giá bán: 1,066,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics Timer ATS8W/11W Series

Bộ đặt thời gian kép nhỏ gọn 12VDC; 24VAC/DC; 24VAC/DC; 24VAC/DC

Giá bán: 318,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics Timer ATS8P Series

Bộ đặt thời gian off delay nhỏ gọn 24VAC/DC; 200-240VAC; 100-120VAC

Giá bán: 420,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics Timer ATS series

Bộ định thời gian phích cắm 11 chân, nguồn cấp : 12vdc, tín hiệu on delay, tín hiệu off delay, tín ...

Giá bán: 253,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics timer AT11 series

Bộ đặt thời gian đa năng 100-240VAC/24-240VDC ; 12VDC ; 24VAC/24VDC

Giá bán: 282,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics Timer ATM4 series

Bộ đặt thời gian 24VDC, phích cắm 14 chân

Giá bán: 224,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

AT8PSN Timer Autonics

AT8PSN Timer

Giá bán: 472,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

AT8SDN Timer Autonics

AT8SDN Timer

Giá bán: 357,000 ₫

ATE-10S Timer Autonics

ATE-10S Timer

Giá bán: 227,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics AT8N : Timer Analog đa năng

Autonics AT8N có 2 bộ tiếp điểm SPDT, trong đó một bộ có thể delay hoặc không, 6 chế độ hoạt động ...

Giá bán: 357,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics ATE8 : Analogue timer đơn giản 6, 5 dải thời gian

Autonics ATE8: có 2 bộ tiếp điểm SPDT, trong đó một bộ có thể delay hoặc không, 5 dải thời gian cài ...

Giá bán: 233,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics series LE8N

Phương pháp hiển thị : LCD 8 chữ số 7 đoạn; Phương thức hoạt động : Đếm xuôi; Thời gian hoạt động : ...

Giá bán: 509,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Autonics Timer LE4S series

Bộ đặt thời gian loại LCD, loại phím mềm 24-240VAC/DC

Giá bán: 867,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

LA8N-BF Counter Autonics

LA8N-BF Counter

Giá bán: 580,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

LE3SA Timer Autonics

LE3SA Timer bộ định thời

Giá bán: 991,000 ₫

LE7M-2 Timer Autonics

LE7M-2 Timer

Giá bán: 1,521,000 ₫

LE8N-BF Timer Autonics

LE8N-BF Timer

Giá bán: 686,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã