Bộ định thời timer Fotek

xuất xứ từ Đài Loan với các mã H2Y-30S, H3-6M/10M/30M/60M, H3-3S, H3-TRD-30S, H3Y-3S thường gắn mặt tủ
kích thước 40x50mm hoặc 42x52mm, 50x60mm, với các điện áp như 220VAC, 220V/24V
Bộ định thời Fotek
No record found

Fotek T-340: Bộ định thời,

Bộ định thời gian Fotek - Timer T-340

Giá bán: 1,499,253 ₫

Fotek TMP48-4D: Bộ định thời, 0-9999, 0.001/0.01/0.1 (S,M,H),Phím Mềm, có điều khiển

Bộ định thời gian Fotek - Timer TMP48-4D: Điện áp 220 VAC, size 48 x48, Ghi chú Range: 0-9999, ...

Giá bán: 1,399,073 ₫

Fotek TM48-4D: Bộ định thời, 0-9999, 0.001/0.01/0.1 (S,M,H), Phím Mềm

Bộ định thời gian Fotek - Timer TM48-4D: Điện áp 220VAC, size 48 x48, Ghi chú Range: 0-9999, ...

Giá bán: 1,010,441 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek TM48-M1: Bộ định thời, Điện áp Auto Volt, size 48x48

Bộ định thời gian Fotek - Timer TM48-M1/M3/M6: Điện áp Auto Volt, size 48 x48, Ghi chú ...

Giá bán: 248,724 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek TDVN-M6: Bộ định thời, Timer Đôi, trong tủ

Bộ định thời gian Fotek - Timer TDVN-M6: Điện áp 220 VAC, size 50 x60, Ghi chú M6 = 6S/60S/6M/60M, ...

Giá bán: 279,815 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek SK-2D: Bộ định thời, 0-99, có chân reset

Bộ định thời gian Fotek - Timer SK-2D: Điện áp 220 VAC, size 220 VAC, Ghi chú 2D: 0-99, có chân ...

Giá bán: 549,900 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek SY-2D: Bộ định thời, 0-99, Tùy chỉnh :S/M/H, Nút Nhấn Cơ

Bộ định thời gian Fotek - Timer SY-2D: Điện áp 220 VAC, size 50 x60, Ghi chú Range: 0-99, Tùy chỉnh ...

Giá bán: 538,902 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek STP-2D: Bộ định thời, Điện áp 220VAC, size 50x60

Bộ định thời gian Fotek - Timer STP-2D: Điện áp 220VAC, size 50 x60, Ghi chú M1:1S/10S/1M/10M, ...

Giá bán: 606,330 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek STPY-M1: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 50x60 lắp mặt tủ

Bộ định thời gian Fotek - Timer STPY-M1/M3/M6: Điện áp 220 VAC, size 50 x60, Ghi chú ...

Giá bán: 243,542 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MY-30M-2P (220V): Bộ định thời, 30M, 2P: 8 Chân

Bộ định thời gian Fotek - Timer MY-30M-2P (220V/24V): size Mini, Ghi chú Range: 30M, 2P: 8 Chân

Giá bán: 231,452 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MY-30S-4P (220V): Bộ định thời, 30S, 4P 14 Chân

Bộ định thời gian Fotek - Timer MY-30S-4P (220V/24V): size Mini, Ghi chú Range: 30S, 4P: 14 Chân

Giá bán: 248,724 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MY-30S-2P (220V): Bộ định thời, 30S, 2P: 8 Chân

Bộ định thời gian Fotek - Timer MY-30S-2P (220V/24V): size Mini, Ghi chú Range: 30S, 2P: 8 Chân

Giá bán: 231,452 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MY-10M-2P 220v: Bộ định thời, 10M, 2P: 8 Chân

Bộ định thời gian Fotek - Timer MY-10M-2P 220v: size Mini, Ghi chú Range: 10M, 2P: 8 Chân

Giá bán: 231,452 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MY-10S-4P (220V): Bộ định thời, 10S, 4P: 14 Chân

Bộ định thời gian Fotek - Timer MY-10S-4P (220V/24V): size Mini, Ghi chú Range: 10S, 4P: 14 Chân

Giá bán: 248,724 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek MY-10S-2P (220V): Bộ định thời, 10S, 2P: 8 Chân

Bộ định thời gian Fotek - Timer MY-10S-2P (220V/24V): size Mini, Ghi chú Range: 10S, 2P: 8 Chân

Giá bán: 231,452 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H5T-4D: Bộ định thời, 0-9999, Tùy chỉnh :S/M/H, Nút Nhấn Cơ

Bộ định thời gian Fotek - Timer H5T-4D: Điện áp 220 VAC, size 48 x 48, Ghi chú Range: 0-9999, Tùy ...

Giá bán: 784,172 ₫

Fotek H5B-TF-30S: Bộ định thời, Timer Off Delay 30S - Điện áp 220 VAC, 48x48

Bộ định thời gian Fotek - Timer H5B-TF-30S: Điện áp 220 VAC, size 48 x 48, Ghi chú Timer Off Delay ...

Giá bán: 404,177 ₫

Fotek H5B-M6: Bộ định thời,

Fotek H5B-M6: Bộ định thời

Giá bán: 100 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H5B-M3: Bộ định thời,

Fotek H5B-M3: Bộ định thời

Giá bán: 100 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H5B-M1: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 48 x 48

Bộ định thời gian Fotek - Timer H5B-M1/M3/M6: Điện áp 220 VAC, size 48 x 48, Ghi chú ...

Giá bán: 231,452 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H3E-35S: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 36 X 48, Ghi chú On Delay, 35S, không điều khiển

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3E-35S/25S /2S: Điện áp 220 VAC, size 36 X 48, Ghi chú On Delay, ...

Giá bán: 283,269 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H3Y-3S: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 42 x 52, Ghi chú Lắp mặt tủ

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3Y-3S/6S/10S/60S: Điện áp 220 VAC, size 42 x 52, Ghi chú Lắp mặt tủ

Giá bán: 179,634 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H3-TF-30S: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 40 x 50, Ghi chú Timer Off Delay 30S

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3-TF-30S/30M: Điện áp 220 VAC, size 40 x 50, Ghi chú Timer Off ...

Giá bán: 283,269 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H3-TRD-30S: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 40 x 50, Ghi chú Timer Sao Tam Giác

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3-TRD-30S: Điện áp 220 VAC, size 40 x 50, Ghi chú Timer Sao Tam ...

Giá bán: 290,178 ₫

Fotek H3-M1: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 40 x 50

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3-M1/M3/M6: Điện áp 220 VAC, size 40 x 50, Ghi chú ...

Giá bán: 241,815 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H3-3S: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 40 x 50

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3-3s/6S/10S/30S/60S: Điện áp 220 VAC, size 40 x 50

Giá bán: 179,634 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H3-6M/10M/30M/60M: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 40 x 50

Bộ định thời gian Fotek - Timer H3-6M/10M/30M/60M: Điện áp 220 VAC, size 40 x 50

Giá bán: 179,634 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Fotek H2Y-30S: Bộ định thời, Điện áp 220 VAC, size 42 x 52, Ghi chú Lắp mặt tủ

Bộ định thời gian Fotek - Timer H2Y-30S: Điện áp 220 VAC, size 42 x 52, Ghi chú Lắp mặt tủ

Giá bán: 179,634 ₫