Bộ định thời Timer Hanyoung

8 chân hoặc 14 chân, lắp mặt tủ, xuất xứ từ Hàn Quốc với các mã thông dụng như TF62D-P-10F, T57N-E-06-A, T48N-01-A, T21-1-4D24, với các ngưỡng cài đặt thời gian khác nhau và nguồn cấp khác nhau.
Bộ định thời Hanyoung
No record found

TF62D-P-10F Timer Hanyoung

Bộ định thời timer dòng TF62 hiệu hanyoung như TF62D-P-10F, TF62D-P-30F, TF62D-P-60F, TF62N-E-01D, ...

Giá bán: 329,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

T57N-E-06-A Timer Hanyoung

Bộ đình thời timer dòng T57N Hanyoung như T57N-E-06-A, T57N-E-06-A, T57N-E-10-A, T57N-E-30-A, ...

Giá bán: 155,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

T48N-01-A Timer Hanyoung

Bộ đình thời timer dòng T48N thương hiệu Hanyoung như T48N-01-A Timer Bộ định thì kiểu 8 chân, ...

Giá bán: 176,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

T21-1-4D24 Timer Hanyoung

Bộ định thời Timer T21 Series, thương hiệu Hanyoung với các mã thông dụng như T21-1-4D24, ...

Giá bán: 191,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã