Relay thời gian Tense

No record found

Tense ERD-96M: Relay thời gian số Digital, On delay

Relay thời gian Digital, On delay, kiểu lắp mặt cánh tủ - Chỉnh định: 99:59hour, 99.59min, 99.59sec ...

Giá bán: 1,169,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense ERD-48: Relay thời gian số Digital , On delay

Relay thời gian Digital , On delay, kiểu lắp mặt cánh tủ - Chỉnh định: 99.9sec, 999sec, 99.9min, ...

Giá bán: 604,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense ERS-07: Relay thời gian đa chức năng

Relay thời gian đa chức năng, luân phiên theo thời gian, kiểu lắp đặt-Din rail hoặc bảng gắn

Giá bán: 461,000 ₫

Tense ERX-30: Relay thời gian đa chức năng (10 chức năng)

Relay thời gian đa chức năng (10 chức năng), on/off delay, có thể điều khiển theo tín hiệu, kiểu ...

Giá bán: 355,000 ₫

Tense ERV-09: Relay thời gian đa chức năng điều khiển kép

Relay thời gian đa chức năng điều khiển kép, on/off delay, kiểu lắp đặt-Din rail- Chỉnh định: ...

Giá bán: 378,000 ₫

Tense ERV-08M: Relay thời gian đa chức năng, on delay

Relay thời gian đa chức năng, on delay, kiểu lắp đặt Din rail - Chỉnh định: 10sec, 100sec, 10min, ...

Giá bán: 351,000 ₫

Tense ERS-03Y: Relay thời gian dạng chân cắm

Relay thời gian, Dạng chân cắm, On Delay , 0,1 - 3 sec

Giá bán: 279,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense ERP-03Y: Relay thời gian, kiểu mặt cánh tủ

Relay thời gian On Delay , 0,1 - 3 sec, kiểu lắp mặt cánh tủ

Giá bán: 267,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense ERV-03: Relay thời gian lắp Din rail

Relay thời gian, kiểu lắp đặt-Din rail On Delay , 0,1 - 3 sec.

Giá bán: 310,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

Tense ERV-YU: Relay khởi động sao/tam giác lắp thanh ray

Relay khởi động sao/tam giác, kiểu lắp đặt Din rail - Điện áp hoạt động : 150V-260V VAC , 24VAC/DC

Giá bán: 386,000 ₫