Busbar kit

busbar kit
 • là một sản phẩm được thiết kế để thay cho việc đi thanh dẫn busbar giúp giảm không gian tủ điện, thẩm mỹ hơn và còn nhanh chóng hơn. Đây là một sáng chế thông minh và hữu ích trong ngành thi công tủ bảng điện.
 • Busbar Kít có vỏ bọc bằng chất liệu nhựa ABS và đồng thanh đã mạ Nikel
 • Có 2 loại busbar kit chính: loại dùng cho MCB (CB tép) và loại dùng cho MCCB (CB khối).

Busbar kit dùng cho MCB (CB tép)

 • Busbar kit LAN160-x có vỏ bọc bằng chất liệu nhựa ABS, thanh đồng có cường độ dòng tải định mức là 160A và dòng tải tối đa là 200A - cho mỗi pha (mạng cung cấp 3 pha). Công suất này khá đủ cho các tủ DB phân phối cho các tầng lầu cao ốc văn phòng hay các xưởng sản xuất vừa/nhỏ. Nếu cần huy động công suất nhiều hơn, chúng ta có thể lắp đặt thêm vài tủ điện với thiết bị LAN160-x này.
 • Dòng LAN250 với dòng tải tối đa là 280A

Busbar kit cho CB khối MCCB (type 400AF), ngõ ra là MCB (CB tép)

 • Busbar kit MEL400-B18-1 Module cơ sở (bao gồm 1 đầu vào và 1 thân ra)
 • Busbar kit MEL400-B18-2 Module cơ sở + 01 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 1 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-3 Module cơ sở + 02 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 2 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-4 Module cơ sở + 03 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 3 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-5 Module cơ sở + 04 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 4 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-6 Module cơ sở + 05 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 5 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-7 Module cơ sở + 06 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 6 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-8 Module cơ sở + 07 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 7 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-9 Module cơ sở + 08 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 8 thân)
 • Busbar kit MEL400-B18-10 Module cơ sở + 09 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 9 thân)

Busbar kit cho CB Khối đầu vào MCCB (type 400AF), đầu ra MCCB (type 100AF)

 • Busbar kit MEL400-B25-1 Module cơ sở (bao gồm 1 đầu vào và 1 thân ra)
 • Busbar kit MEL400-B25-2 Module cơ sở + 01 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 1 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-3 Module cơ sở + 02 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 2 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-4 Module cơ sở + 03 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 3 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-5 Module cơ sở + 04 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 4 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-6 Module cơ sở + 05 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 5 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-7 Module cơ sở + 06 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 6 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-8 Module cơ sở + 07 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 7 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-9 Module cơ sở + 08 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 8 thân)
 • Busbar kit MEL400-B25-10 Module cơ sở + 09 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 9 thân)

Busbar kit cho CB Khối đầu vào MCCB (type 400AF), đầu ra MCCB (type 125AF)

 • Busbar kit MEL400-B30-1 Module cơ sở (bao gồm 1 đầu vào và 1 thân ra)
 • Busbar kit MEL400-B30-2 Module cơ sở + 01 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 1 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-3 Module cơ sở + 02 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 2 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-4 Module cơ sở + 03 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 3 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-5 Module cơ sở + 04 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 4 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-6 Module cơ sở + 05 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 5 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-7 Module cơ sở + 06 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 6 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-8 Module cơ sở + 07 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 7 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-9 Module cơ sở + 08 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 8 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-10 Module cơ sở + 09 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 9 thân)

Busbar kit cho CB Khối đầu vào MCCB (type 400AF), đầu ra MCCB (type 250AF)

 • Busbar kit MEL400-B35-1 Module cơ sở (bao gồm 1 đầu vào và 1 thân ra)
 • Busbar kit MEL400-B35-2 Module cơ sở + 01 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 1 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-3 Module cơ sở + 02 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 2 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-4 Module cơ sở + 03 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 3 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-5 Module cơ sở + 04 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 4 thân)
 • Busbar kit MEL400-B30-6 Module cơ sở + 05 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 5 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-7 Module cơ sở + 06 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 6 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-8 Module cơ sở + 07 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 7 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-9 Module cơ sở + 08 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 8 thân)
 • Busbar kit MEL400-B35-10 Module cơ sở + 09 thân (bao gồm 1 module cơ sở cộng 9 thân)

Video Cận cảnh Busbar kit cho CB khối MEL400-B18

No record found

MEL400-B30 Busbar Kit

MEL400-B30 Busbar Kit cho MCCB Ngõ vào MCCB type 400AF - Ngõ ra MCCB type 125AF

Giá bán: 610,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

MEL400-B25 Busbar Kit

MEL400-B25 Busbar Kit cho MCCB Ngõ vào MCCB type 400AF - Ngõ ra MCCB type 100AF

Giá bán: 554,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

LAN250PC Busbar Kit

LAN250PC Busbar Kit cho MCB Dòng Định Mức 250A - Dòng Tối Đa 280A

Giá bán: 337,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

LAN250 Busbar Kit

LAN250 Busbar Kit cho MCB Dòng Định Mức 250A - Dòng Tối Đa 280A

Giá bán: 318,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

LAN160 Busbar kit

LAN160 Busbar Kit cho MCB Dòng Định Mức 160A - Dòng Tối Đa 200A

Giá bán: 299,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh