Busbar kit

là một sản phẩm được thiết kế để thay cho việc đi thanh dẫn busbar giúp giảm không gian tủ điện, thẩm mỹ hơn và còn nhanh chóng hơn. Đây là một sáng chế thông minh và hữu ích trong ngành thi công tủ bảng điện.
No record found

Busbar kit

Sản phẩm mới nhất

MEL400-B30 Busbar Kit

MEL400-B30 Busbar Kit cho MCCB Ngõ vào MCCB type 400AF - ...

Giá bán: 610,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

MEL400-B25 Busbar Kit

MEL400-B25 Busbar Kit cho MCCB Ngõ vào MCCB type 400AF - ...

Giá bán: 554,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

LAN250PC Busbar Kit

LAN250PC Busbar Kit cho MCB Dòng Định Mức 250A - Dòng Tối ...

Giá bán: 337,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

LAN250 Busbar Kit

LAN250 Busbar Kit cho MCB Dòng Định Mức 250A - Dòng Tối Đa ...

Giá bán: 318,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh

LAN160 Busbar kit

LAN160 Busbar Kit cho MCB Dòng Định Mức 160A - Dòng Tối Đa ...

Giá bán: 299,000 ₫
Số module/số nhánh
Số module/số nhánh