Cảm biến sensor

Cảm biến còn được gọi là sensor. Cảm biến là thiết bị điện cảm nhận trạng thái hoặc quá trình vật lý ở môi trường (cái mà chúng ta không đo được) và biến đổi thành tín hiệu điện giúp chúng ta có thể đo đạc hoặc xử lý. Các loại cảm biến tiệm cận, cảm biến quang, cảm biến nhiệt, cảm biến áp suất, cảm biến siêu âm, cảm biến độ ẩm ... Cảm biến được áp dụng nhiều trong cuộc sống thông qua những thiết bị điện tự động như vòi nước, đèn ....
No record found