Đèn báo, nút nhấn

  • Đèn báo phi 16: màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu trắng sáng, màu đen, màu hổ phách ...
  • Đèn báo phi 22: màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu trắng sáng, màu đen, màu hổ phách ...
  • Đèn báo phi 30: màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu trắng sáng, màu đen, màu hổ phách ...
  • Nút dừng khẩn, nút nhấn khẩn: Màu đỏ có phi 16, phi 22, phi 30
  • Công tắc xoay 2 vị trí: thường màu đen có phi 16, phi 22, phi 30, có loại nhấn nhả, tự trả, tự giữ
  • Công tắc xoay 3 vị trí: thường màu đen có phi 16, phi 22, phi 30, có loại nhấn nhả, tự trả, tự giữ
  • Đèn báo, nút nhấn được sử dụng nhiều trong các hệ thống điện, tủ điện công nghiệp

Các hãng đèn báo nút nhấn thường dùng

Đèn báo, nút nhấn
No record found