ELCB là CB chống giật dạng khối có các hãng như : Schneider, Mitsubishi, ABB, LS, Fuji ...
No record found

ELCB Chống giật + quá tải

Sản phẩm mới nhất

LS EBN404c 250,300,350,400A 37Ka

LS EBN404c 250,300,350,400A 37Ka: Cầu dao điện ELCB 4 cực ...

Giá bán: 8,510,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBS204c 125,150,175,200,225,250A 37Ka

LS EBS204c 125,150,175,200,225,250A 37Ka: Cầu dao điện ELCB ...

Giá bán: 4,647,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 18Ka

LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 18Ka: Cầu dao điện ...

Giá bán: 2,109,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN403c 250-300-350-400A 37Ka

LS EBN403c 250-300-350-400A 37Ka: Cầu dao điện ELCB 3 pha ...

Giá bán: 5,890,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN203c 125,150,175,200,225,250A 26Ka

LS EBN203c 125,150,175,200,225,250A 26Ka: Cầu dao điện ELCB ...

Giá bán: 3,130,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN103c 60,75,100A 18Ka

LS EBN103c 60,75,100A 18Ka: Cầu dao điện ELCB 3 pha loại ...

Giá bán: 1,465,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN53c 15,20,30,40,50A 14Ka

LS EBN53c 15,20,30,40,50A 14Ka: Cầu dao điện ELCB 3 pha ...

Giá bán: 1,184,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN202c 125,150,175,200,225,250A 65Ka

LS EBN202c 125,150,175,200,225,250A 65Ka: Cầu dao điện ELCB ...

Giá bán: 2,731,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN102c 60-75-100A 35Ka

LS EBN102c 60-75-100A 35Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại ...

Giá bán: 1,243,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBN52c 30-40-50A 30Ka

LS EBN52c 30-40-50A 30Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại ...

Giá bán: 932,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBE102Fb 60-75-100A 5Ka

LS EBE102Fb 60-75-100A 5Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại ...

Giá bán: 696,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS EBS52Fb 40-50A 5Ka

LS EBS52Fb 40-50A 5Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống ...

Giá bán: 392,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS 32KGRd 15-20-30A 2.5Ka

LS 32KGRd 15-20-30A 2.5Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại ...

Giá bán: 221,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS 32GRhd 15-20-30A 2.5Ka

LS 32GRhd 15-20-30A 2.5Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại ...

Giá bán: 201,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

LS 32GRc 15-20-30A 1.5Ka

LS 32GRc 15-20-30A 1.5Ka: Cầu dao điện ELCB 2 pha loại ...

Giá bán: 221,000 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn