Biến áp / máy biến áp

gồm có biến áp cách ly , biến áp tự ngẫu, 1 pha hoặc 3 pha, và máy biến áp sạc bình công suất lớn
gồm nhiều loại như ILEC hay loại biến áp Thibidi ....
Máy biến áp còn được gọi là máy biến thế hoặc biến áp, là thiết bị điện biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác, với tần số không thay đổi. thông qua cảm ứng điện từ. biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác, với tần số không thay đổi.

Biến áp

No record found