MCB ILEC

là loại CB kinh tế và chất lượng gồm có 2 dòng C và D Dòng C là loại 1 pha , 2 pha, 3 pha 6kA từ 6A đến 63A Dòng D là MCB chuyên dùng cho động cơ như bơm nước, nuôi tôm ...
No record found

iLEC

Sản phẩm mới nhất

Cầu Dao Tự Động An Toàn 2P 10A ILEC ( CB Cóc )

Cầu Dao Tự Động An Toàn 2P 10A ILEC ( CB Cóc )

Giá bán: 29,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

MCB ILEC loại D 3P 6KA 3A IB-D303

MCB ILEC loại D 3P 6KA 3A IB-D303 MCB - Đường Đặc Tính D Chuyên Dụng Cho Động Cơ - Máy Lạnh - Máy ...

Giá bán: 131,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

MCB ILEC loại D 2P 6KA 3A IB-D203

MCB ILEC loại D 2P 6KA 3A IB-D203 MCB - Đường Đặc Tính D Chuyên Dụng Cho Động Cơ - Máy Lạnh - Máy ...

Giá bán: 92,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

MCB ILEC loại C 3P 6KA 6A IB-C306

MCB ILEC loại C 3P 6KA 6A IB-C306

Giá bán: 95,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

MCB ILEC loại C 2P 6KA 6A IB-C206

MCB ILEC loại C 2P 6KA 6A IB-C206

Giá bán: 63,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

MCB ILEC loại C 1P 6KA 6A IB-C106

MCB ILEC loại C 1P 6KA 6A IB-C106

Giá bán: 31,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn