MCB LS

với nhiều mã hàng phổ biến như BKN, BKH ... 1 pha, 2 pha, 3 pha, 4 pha, LS xuất xứ từ Hàn Quốc
No record found

LS

Sản phẩm mới nhất

LS BKN 1P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA

LS BKN 1P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) thường được dùng ...

Giá bán: 57,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKH 4P 80-100A 10KA

LS BKH 4P 80-100A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 703,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKH 3P 80-100A 10KA

LS BKH 3P 80-100A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 544,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKH 2P 80-100A 10KA

LS BKH 2P 80-100A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 343,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKH 1P 80-100A 10KA

LS BKH 1P 80-100A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 158,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN-b 4P 6~40A 10KA

LS BKN-b 4P 6~40A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 435,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN-b 3P 6~40A 10KA

LS BKN-b 3P 6~40A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 292,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN-b 2P 6~40A 10KA

LS BKN-b 2P 6~40A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 181,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN-b 1P 6~40A 10KA

LS BKN-b 1P 6~40A 10KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 83,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN 4P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA

LS BKN 4P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 303,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN 3P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA

LS BKN 3P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 196,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Ls BKN 2P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA

LS BKN 2P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA: Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)

Giá bán: 124,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn