MCB Mitsubishi

gồm dòng MDI MCB và MEI MCB với các mã BH-D, BH-DN, KB-D, BV-D ... cho các dạng Cầu dao tự động, Cầu dao tự động dòng một chiều, Cầu dao cách ly ...
No record found

Mitsubishi

Sản phẩm mới nhất

SHTA400-05DLS Cuộn cắt SHT (Shunt trip)

SHTA400-05DLS Cuộn cắt SHT (Shunt trip)

Giá bán: 1,145,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

ALAX-05DLS Kết hợp AL+AX

ALAX-05DLS Kết hợp AL+AX

Giá bán: 940,000 ₫

AX2-05DLS Kết hợp AX+AX

AX2-05DLS Kết hợp AX+AX

Giá bán: 861,000 ₫

Tiếp điểm cảnh báo AL AL-05DLS

Tiếp điểm cảnh báo AL AL-05DLS

Giá bán: 485,000 ₫

AX-05DLS Tiếp điểm phụ AX

AX-05DLS Tiếp điểm phụ AX

Giá bán: 410,000 ₫

BV-D 2P 25A 30mA RCCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 25A 30mA BV-D 2P 25A 30 là thiết bị đóng cắt do Nhật Bản sản ...

Giá bán: 888,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

KB-D 4P 32A Cầu dao cách ly Mitsubishi

Cầu dao cách ly MCB Mitsubishi 32A KB-D 4P 32A là thiết bị đóng cắt do Nhật Bản sản xuất được sử ...

Giá bán: 332,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

KB-D 3P 32A Cầu dao cách ly Mitsubishi

Cầu dao cách ly MCB Mitsubishi 32A KB-D 3P 32A là thiết bị đóng cắt do Nhật Bản sản xuất được sử ...

Giá bán: 245,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

KB-D 2P 32A Cầu dao cách ly Mitsubishi

Cầu dao cách ly MCB Mitsubishi 32A KB-D 2P 32A là thiết bị đóng cắt do Nhật Bản sản xuất được sử ...

Giá bán: 142,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

KB-D 1P 32A Cầu dao cách ly Mitsubishi

Cầu dao cách ly MCB Mitsubishi 1P 32A : KB-D 1P 32A là thiết bị đóng cắt do Nhật Bản sản xuất được ...

Giá bán: 59,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D10 2P 0.5A 10kA C DC MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 0.5A 10kA BH-D10 2P 0.5A dòng DC là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 501,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D10 1P 0.5A 10kA C DC MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 0.5A 10kA BH-D10 1P 0.5A dòng DC là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 233,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-DN 1PN 6A 4.5kA C MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 6A 4.5kA BH-DN 1P 6A là thiết bị đóng cắt do Nhật Bản sản xuất ...

Giá bán: 247,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D10 4P 0.5A 10kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 4 pha 0.5A 10kA BH-D10 4P 0.5A TYPE C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 786,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D10 3P 0.5A 10kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 3 pha 0.5A 10kA BH-D10 3P 0.5A TYPE C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 594,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D10 2P 0.5A 10kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 0.5A 10kA BH-D10 2P 0.5A TYPE C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 386,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D10 1P 0.5A 10kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 0.5A 10kA BH-D10 1P 0.5A loại C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 178,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D6 4P 0.5A 6kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 4 pha 0.5A 6kA BH-D6 4P 0.5A loại C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 680,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D6 3P 0.5A 6kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 3 pha 0.5A 6kA BH-D6 3P 0.5A loại C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 498,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D6 2P 0.5A 6kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 2 pha 0.5A 6kA BH-D6 2P 0.5A loại C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 325,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

Top sản phẩm

BH-D6 1PN 0.5A 6kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha + N 0.5A 6kA BH-D6 1P N 0.5A loại C N là thiết bị đóng cắt do ...

Giá bán: 309,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn

BH-D6 1P 0.5A 6kA C N MCB Mitsubishi

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi 1 pha 0.5A 6kA BH-D6 1P 0.5A loại C N là thiết bị đóng cắt do Nhật ...

Giá bán: 168,000 ₫

Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn