CB Schneider với nhiều dòng phổ biến như iK60N, iC60N, iC60L, iC60H 1P 2P 3P 4P, dòng cắt 6kA-10kA hay Easy9, Acti 9 được sản xuất theo Tiêu chuẩn IEC 898 dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch và sử dụng trong gia đình, văn phòng, cao ốc …
CB Schneider
Page 1 of 12
Results 1 - 20 of 237

Schneider

Sản phẩm mới nhất

Giá bán: 543,000 ₫

Giá bán: 543,000 ₫

Giá bán: 362,000 ₫

Giá bán: 389,000 ₫

Giá bán: 389,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 255,000 ₫

Giá bán: 234,000 ₫

Giá bán: 234,000 ₫

Giá bán: 141,000 ₫

Giá bán: 141,000 ₫

Giá bán: 141,000 ₫

Giá bán: 141,000 ₫

Giá bán: 141,000 ₫

Giá bán: 141,000 ₫

Top sản phẩm

Giá bán: 141,000 ₫

Giá bán: 121,000 ₫

Giá bán: 121,000 ₫

Giá bán: 74,000 ₫

Giá bán: 50,000 ₫

Giá bán: 50,000 ₫

Giá bán: 50,000 ₫

Giá bán: 50,000 ₫

Giá bán: 50,000 ₫

Giá bán: 50,000 ₫

Giá bán: 4,255,000 ₫

Schneider-A9V44425: Mô đun Vigi cho iC60 2P [loại AC]

Mô đun Vigi 25A, 63A 300mA dùng cho iC60 4P [loại AC]

Giá bán: 2,024,000 ₫

Schneider-A9V41463: Mô đun Vigi cho iC60 2P [loại AC]

Mô đun Vigi 63A 30mA dùng cho iC60 4P [loại AC]

Giá bán: 4,387,000 ₫

Schneider-A9V41425: Mô đun Vigi cho iC60 2P [loại AC]

Mô đun Vigi 25A 30mA dùng cho iC60 4P [loại AC]

Giá bán: 2,897,000 ₫

Schneider-A9V25363: Mô đun Vigi cho iC60 3P [loại AC]

Mô đun Vigi 63A 300mA dùng cho iC60 3P [loại AC]

Giá bán: 3,708,000 ₫

Schneider-A9V44363: Mô đun Vigi cho iC60 3P [loại AC]

Mô đun Vigi 63A 300mA dùng cho iC60 3P [loại AC]

Giá bán: 2,647,000 ₫

Schneider-A9V44325: Mô đun Vigi cho iC60 3P [loại AC]

Mô đun Vigi 25A 300mA dùng cho iC60 3P [loại AC]

Giá bán: 1,767,000 ₫

Schneider-A9V41363: Mô đun Vigi cho iC60 3P [loại AC]

Mô đun Vigi 63A 30mA dùng cho iC60 3P [loại AC]

Giá bán: 3,784,000 ₫

Schneider-A9V41325: Mô đun Vigi cho iC60 3P [loại AC]

Mô đun Vigi 25A 30mA dùng cho iC60 3P [loại AC]

Giá bán: 2,523,000 ₫

Schneider-A9V25263: Mô đun Vigi cho iC60 2P [loại AC]

Mô đun Vigi 63A 300mA dùng cho iC60 2P [loại AC]

Giá bán: 2,744,000 ₫

Sản phẩm

Schneider A9F74106: MCB 1P 6kA 6A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 6A

Giá bán: 101,000 ₫

Schneider A9F74110: MCB 1P 6kA 10A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 10A

Giá bán: 101,000 ₫

Schneider A9F74116: MCB 1P 6kA 16A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 16A

Giá bán: 101,000 ₫

Schneider A9F74120: MCB 1P 6kA 20A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 20A

Giá bán: 101,000 ₫

Schneider A9F74125: MCB 1P 6kA 25A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 25A

Giá bán: 101,000 ₫

Schneider A9F74132: MCB 1P 6kA 32A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 32A

Giá bán: 107,000 ₫

Schneider A9F74140: MCB 1P 6kA 40A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 40A

Giá bán: 125,000 ₫

Schneider A9F74150: MCB 1P 6kA 50A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 50A

Giá bán: 172,000 ₫

Schneider A9F74163: MCB 1P 6kA 63A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 1P 6kA dòng điện 63A

Giá bán: 172,000 ₫

Schneider A9F74206: MCB 2P 6kA 6A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 6A

Giá bán: 280,000 ₫

Schneider A9F74210: MCB 2P 6kA 10A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 10A

Giá bán: 280,000 ₫

Schneider A9F74216: MCB 2P 6kA 16A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 16A

Giá bán: 280,000 ₫

Schneider A9F74220: MCB 2P 6kA 20A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 20A

Giá bán: 286,000 ₫

Schneider A9F74225: MCB 2P 6kA 25A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 25A

Giá bán: 297,000 ₫

Schneider A9F74232: MCB 2P 6kA 32A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 32A

Giá bán: 315,000 ₫

Schneider A9F74240: MCB 2P 6kA 40A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 40A

Giá bán: 357,000 ₫

Schneider A9F74250: MCB 2P 6kA 50A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 50A

Giá bán: 500,000 ₫

Schneider A9F74263: MCB 2P 6kA 63A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 2P 6kA dòng điện 63A

Giá bán: 512,000 ₫

Schneider A9F74306: MCB 3P 6kA 6A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 3P 6kA dòng điện 6A

Giá bán: 422,000 ₫

Schneider A9F74310: MCB 3P 6kA 10A dòng iC60N

MCB dòng iC60N loại 3P 6kA dòng điện 10A

Giá bán: 422,000 ₫

Page 1 of 12