PLC GIC
No record found

Gic 2SC3D11CC3: Thiết bị chuyển đổi tín hiêu V ra mA

Signal Transducer - 2SC3D11CC3 Thiết bị chuyển đổi tín hiêu V<=>mA (Signal Transducer, 24VDC, 1 ...

Giá bán: 849,000 ₫

Gic 28B21A0: Chuyển đổi tín hiệu RS 232 sang RS485/RS422

USB to RS converter - 28B21A0 Chuyển đổi tín hiệu RS 232 sang RS485/RS422 Thiết bị điện công nghiệp ...

Giá bán: 1,355,000 ₫

Gic 28A11A0: USB chuyển đổi sang RS232 / RS485 / RS422

USB to RS converter - 28A11A0 USB chuyển đổi sang RS232 / RS485 / RS422 Thiết bị điện công nghiệp ...

Giá bán: 1,355,000 ₫

Gic 25A11A0: Gateway 12 - 24 VDC, Modbus TCP - Modbus RTU/ASCII

Protocol Converter Gateway - 25A11A0 Gateway 12 - 24 VDC, Modbus TCP - Modbus RTU/ASCII Thiết bị ...

Giá bán: 5,465,000 ₫

Gic PC10AC3: Cáp truyền thông RS485, PL-100 to HMI / SCADA

Mini PLC PL-100 - PC10AC3 Cáp truyền thông RS485, PL-100 to HMI / SCADA Thiết bị điện công nghiệp ...

Giá bán: 511,000 ₫

Gic PC10AC2: Cáp truyền thông RS232, PL-100 to HMI / SCADA

Mini PLC PL-100 - PC10AC2 Cáp truyền thông RS232, PL-100 to HMI / SCADA Thiết bị điện công nghiệp ...

Giá bán: 511,000 ₫

Gic 28D33B0: Cáp USB 2.0 loại A Male đến B Male

Mini PLC PL-100 - 28D33B0 USB 2.0 Cable, Type AMale to B Male Thiết bị điện công nghiệp GIC : - ...

Giá bán: 196,000 ₫

Gic PC10EA02002N: Mở rộng DC Analog với 2 đầu ra điện áp và 2 dòng điện

Mini PLC PL-100 - PC10EA02002N DC Analog Extension with 2 Voltage and 2 Current Outputs Thiết bị ...

Giá bán: 2,170,000 ₫

Gic PC10EA04001N: DC Analog mở rộng với 4 đầu vào điện áp và 4 dòng điện

Mini PLC PL-100 - PC10EA04001N DC Analog Extension with 4 Voltage and 4 Current Inputs Thiết bị ...

Giá bán: 2,366,000 ₫

Gic PC10ED16003N: Mở rộng DC với 8 đầu vào kỹ thuật số, 8 đầu ra kỹ thuật số

Mini PLC PL-100 - PC10ED16003N DC Extension with 8 Digital Inputs and 8 Relay Outputs 3 Thiết bị ...

Giá bán: 2,042,000 ₫

Gic PC10ED08002N: Mở rộng DC với 8 đầu ra kỹ thuật số

Mini PLC PL-100 - PC10ED08002N DC Extension with 8 Relay Outputs Thiết bị điện công nghiệp GIC : - ...

Giá bán: 1,414,000 ₫

Gic PC10ED08001N: Mở rộng DC với 8 đầu vào kỹ thuật số

Mini PLC PL-100 - PC10ED08001N DC Extension with 8 Digital Inputs Thiết bị điện công nghiệp GIC : ...

Giá bán: 1,031,000 ₫

Gic PC10BD14002D1: PLC lập trình DC với 8 Inputs & 6 Transistor Low side Outputs

Mini PLC PL-100 - PC10BD14002D1 PLC lập trình DC Base với 8 Inputs & 6 Transistor Low side ...

Giá bán: 3,436,000 ₫

Gic PC10BD16001D1: PLC lập trình DC với 8 Inputs & 8 Relay Outputs

Mini PLC PL-100 - PC10BD16001D1 PLC lập trình DC Base với 8 Inputs & 8 Relay Outputs Thiết bị điện ...

Giá bán: 3,436,000 ₫

Gic G8XDTR4: Mô-đun giao tiếp RS 485 12 - 24 VDC

Smart Relay Genie - G8XDTR4 12 - 24 VDC, RS 485 Communication Module Thiết bị điện công nghiệp GIC ...

Giá bán: 785,000 ₫

Gic G7XDTR4: Mô-đun giao tiếp RS 485 110 - 240 V AC

Smart Relay Genie - G7XDTR4 110 - 240 V AC, RS 485 Communication Module Thiết bị điện công nghiệp ...

Giá bán: 785,000 ₫

Gic GNXNN2: Phần mềm Genie NX

Smart Relay Genie - GNXNN2 Genie Nx Software supplied on CD-ROM compatible with Windows 98, 2000, ...

Giá bán: 100 ₫

Gic GFDNN1: USB Cable - Cáp USB kết nối

Smart Relay Genie - GFDNN1 USB Cable - Cáp USB kết nối Thiết bị điện công nghiệp GIC : - Hỗ trợ mở ...

Giá bán: 354,000 ₫

Gic GFDNN2S: Cáp truyền thông RS 232

Smart Relay Genie - GFDNN2S RS 232 Serial Communication Cable Thiết bị điện công nghiệp GIC : - Hỗ ...

Giá bán: 354,000 ₫

Gic G8DDT10E: Module mở rộng, 12 - 24 VDC ( 8 Input + 4 Output)

Smart Relay Genie - G8DDT10E Module mở rộng, 12 - 24 VDC ( 8 Input + 4 Output) Thiết bị điện công ...

Giá bán: 858,000 ₫

Gic G7DDT10E: Module mở rộng,110 - 240 VAC ( 8 Input + 4 Output)

Smart Relay Genie - G7DDT10E Module mở rộng,110 - 240 VAC ( 8 Input + 4 Output) Thiết bị điện công ...

Giá bán: 858,000 ₫

Gic G8DDT10: Rơ le lập trình Smart Relay 12 - 24 VDC, Base Module ( 8 Input + 4 Output)

Smart Relay Genie - G8DDT10 Rơ le lập trình Smart Relay 12 - 24 VDC, Base Module ( 8 Input + 4 ...

Giá bán: 1,777,000 ₫

Gic G7DDT10: Rơ le lập trình Smart Relay 110 - 240 VAC, Base Module (8 Input + 4 Output)

Smart Relay Genie NX - G7DDT10 Rơ le lập trình Smart Relay 110 - 240 VAC, Base Module (8 Input + 4 ...

Giá bán: 1,777,000 ₫