Bộ điều khiển lập trình PLC Omron

No record found

NB10W-TW01B

Màn hình NB10W-TW01B Omron: Hiển thị TFT LCD, ánh sáng nền LED. 65.536 màu, QVGA, Kích thức màn ...

Giá bán: 12,664,000 ₫

CP1W-20EDR1: Bộ điều khiển lập trình Omron

Bộ điều khiển lập trình Omron CP1W-20EDR1: Loại dầu ra Relay có số ngõ vào 12 số ngõ ra 8

Giá bán: 2,772,000 ₫

CP1L-EM40DR-D: Bộ điều khiển lập trình Omron

Bộ điều khiển lập trình Omron CP1L-EM40DR-D: Bộ nguồn cấp DC có số ngõ vào 24 số ngõ ra 16

Giá bán: 7,409,000 ₫

CP1E-E20DR-A: Bộ điều khiển lập trình Omron

Bộ điều khiển lập trình Omron CP1E-E20DR-A: Mô hình cơ bản có số ngõ vào 12, số ngõ ra 8

Giá bán: 2,432,000 ₫