Màn hình Siemens Simatic HMI

Màn hình Siemens HMI Simatic
  • Màn hình HMI Siemens dòng Simatics xuất xứ Đức Deutsch, China tùy theo mã hàng
  • Thiết kế màn hình nhỏ gọn, đơn sắc
  • Số màu : 4 màu Trắng -Đỏ-Xanh -Vàng
  • Cảnh báo đèn và đồ thị
  • Cổng truyền thông RS232, RS485, Ethernet, USB
  • Giao thức truyền thông : Mobus, CANbus, PPI, MPI, Profielbus ...
  • Dễ dàng lắp đặt, thao tác và sử dụng
  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng

Các mã Màn hình Siemens Simatic HMI

Video Màn hình HMI Siemens

Nhà sản xuất:
Siemens Simatic HMI
No record found

Siemens Simatic 6AV6671-1CB00-0AX2 : Thẻ nhớ 128 MB sử dụng cho màn hình Simatics HMI

Siemens Simatic 6AV6671-1CB00-0AX2 : Thẻ nhớ 128 MB sử dụng cho màn hình Simatics HMI – Phụ kiện ...

Giá bán: 1,924,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2181-4XM00-0AX0 : Thẻ khóa sử dụng cho màn hình Simatics HMI

Siemens Simatic 6AV2181-4XM00-0AX0 : Thẻ khóa sử dụng cho màn hình Simatics HMI – Phụ kiện chất ...

Giá bán: 928,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-6MJ00-0AX0 : Tấm film bảo vệ màn hình Simatics HMI

Siemens Simatic 6AV2124-6MJ00-0AX0 : Tấm film bảo vệ màn hình Simatics HMI – Phụ kiện chất lượng ...

Giá bán: 2,828,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-6JJ00-0AX0 : Tấm film bảo vệ màn hình Simatics HMI

Siemens Simatic 6AV2124-6JJ00-0AX0 : Tấm film bảo vệ màn hình Simatics HMI – Phụ kiện chất lượng ...

Giá bán: 2,365,000 ₫

Siemens Simatic 6AV3688-3AY36-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Key panel KP8

Siemens Simatic 6AV3688-3AY36-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 5,279,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2144-8JC10-0AA0 : Màn hình Simatics HMI Comford TP900

Siemens Simatic 6AV2144-8JC10-0AA0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 41,502,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0JC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford TP900

Siemens Simatic 6AV2124-0JC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 34,766,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0GC13-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford TP700

Siemens Simatic 6AV2124-0GC13-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 28,475,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0GC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford TP700

Siemens Simatic 6AV2124-0GC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 20,231,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0XC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI Comford TP2200

Siemens Simatic 6AV2124-0XC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 81,571,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0UC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI Comford TP1900

Siemens Simatic 6AV2124-0UC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 69,493,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0QC13-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford TP1500

Siemens Simatic 6AV2124-0QC13-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 79,096,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0QC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI Comford TP1500

Siemens Simatic 6AV2124-0QC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 57,228,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-0MC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford TP1200

Siemens Simatic 6AV2124-0MC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 44,964,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-2DC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford KTP400

Siemens Simatic 6AV2124-2DC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 12,265,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-1JC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford KP900

Siemens Simatic 6AV2124-1JC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 36,793,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-1GC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford KP700

Siemens Simatic 6AV2124-1GC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 22,296,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-1DC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford KP400

Siemens Simatic 6AV2124-1DC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 12,265,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-1QC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI Comford KP1500

Siemens Simatic 6AV2124-1QC02-0AX1 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 64,412,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2124-1MC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Comford KP1200

Siemens Simatic 6AV2124-1MC01-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 47,029,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2123-2GA03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP700

Siemens Simatic 6AV2123-2GA03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 10,777,000 ₫

Siemens Simatic 6AV6647-0AC11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP600

Siemens Simatic 6AV6647-0AC11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 30,239,000 ₫

Siemens Simatic 6AV6647-0AB11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP600

Siemens Simatic 6AV6647-0AB11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 19,766,000 ₫

Siemens Simatic 6AV6647-0AA11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP400

Siemens Simatic 6AV6647-0AA11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 12,374,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2123-2DB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP400

Siemens Simatic 6AV2123-2DB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 5,928,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2123-2MB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP1200

Siemens Simatic 6AV2123-2MB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 26,950,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2123-2MA03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP1200

Siemens Simatic 6AV2123-2MA03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 26,950,000 ₫

Siemens Simatic 6AV6647-0AE11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP1000

Siemens Simatic 6AV6647-0AE11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 70,615,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2123-2JB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP 900

Siemens Simatic 6AV2123-2JB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 18,859,000 ₫

Siemens Simatic 6AV2123-2GB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KTP 700

Siemens Simatic 6AV2123-2GB03-0AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình rộng LCD , đèn nền ...

Giá bán: 10,777,000 ₫

Siemens Simatic 6AV6647-0AJ11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KP400

Siemens Simatic 6AV6647-0AJ11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình nhỏ gọn, đa sắc – ...

Giá bán: 6,613,000 ₫

Siemens Simatic 6AV6647-0AH11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI Basic KP300

Siemens Simatic 6AV6647-0AH11-3AX0 : Màn hình Simatics HMI – Thiết kế màn hình nhỏ gọn, đơn sắc – ...

Giá bán: 3,605,000 ₫