Logo Siemens Simatic

Logo Siemens Simatic
  • Dòng Simatic có xuất xứ Trung Quốc, Deutsch, Austria tùy theo mã
  • Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, tiết kiệm không gian
  • Giải pháp hoàn hảo cho những ứng dụng đơn giản
  • Đáp ứng đầu đủ những tính năng lập trình cơ bản, với phần mềm hỗ trợ
  • Có màn hình hiển thị độc lập
  • Tích hợp Ethernet, máy chủ Web, nhật ký dữ liệu, trang web do người dùng định nghĩa
  • Thẻ MicroSD chuẩn cho LOGO! Soft Comfort V8.3 hoặc cao hơn
  • Thực thi được các dự án cũ hơn trong tất cả các thiết bị

Các mã Logo Siemens Simatic

Video Cách lắp đặt kết nối Logo Siemens

Nhà sản xuất:
Siemens Simatic LOGO!
No record found

Siemens Simatic 6ED1055-1MD00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! AM2 RTD

Siemens Simatic 6ED1055-1MD00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! AM2 RTD – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,555,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3333-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 4A

Siemens Simatic 6EP3333-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 4A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 1,975,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3332-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 2.5A

Siemens Simatic 6EP3332-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 2.5A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 1,443,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3331-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 1.3A

Siemens Simatic 6EP3331-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 1.3A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 1,089,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3330-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 0.6A

Siemens Simatic 6EP3330-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 24V 0.6A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 733,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3322-6SB10-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 15V 4A

Siemens Simatic 6EP3322-6SB10-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 15V 4A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 2,042,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3322-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 12V 4.5A

Siemens Simatic 6EP3322-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 12V 4.5A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 2,042,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3321-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 12V 1.9A

Siemens Simatic 6EP3321-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 12V 1.9A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 1,531,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3311-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 5V 6.3A

Siemens Simatic 6EP3311-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 5V 6.3A – Thiết kế chắc chắn, vận hành ...

Giá bán: 2,042,000 ₫

Siemens Simatic 6EP3310-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 5V 3A

Siemens Simatic 6EP3310-6SB00-0AY0 : Bộ nguồn LOGO! POWER 5V 3A – Thiết kế chắc chắn, vận hành hiệu ...

Giá bán: 1,531,000 ₫

Siemens Simatic 6GK7177-1MA20-0AA0 : Bộ chuyển mạch cố định LOGO! CSM12/24

Siemens Simatic 6GK7177-1MA20-0AA0 : Bộ chuyển mạch cố định LOGO! CSM12/24 – Thiết kế nhỏ gọn, dễ ...

Giá bán: 2,898,000 ₫

Siemens Simatic 6GK7142-7BX00-0AX0 : Mô đun truyền thông LOGO! CMR2020

Siemens Simatic 6GK7142-7BX00-0AX0 : Mô đun truyền thông LOGO! CMR2020 – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp ...

Giá bán: 7,643,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1MM00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! AM2 AQ

Siemens Simatic 6ED1055-1MM00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! AM2 AQ – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,838,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1MA00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! AM2

Siemens Simatic 6ED1055-1MA00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! AM2 – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, tiết ...

Giá bán: 1,288,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1NB10-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM16 24R

Siemens Simatic 6ED1055-1NB10-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM16 24R – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,712,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1MB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 12/24R

Siemens Simatic 6ED1055-1MB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 12/24R – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp ...

Giá bán: 1,053,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1HB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 24R

Siemens Simatic 6ED1055-1HB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 24R – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,053,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1FB10-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM16 230R

Siemens Simatic 6ED1055-1FB10-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM16 230R – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,712,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1FB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 230R

Siemens Simatic 6ED1055-1FB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 230R – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,053,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1CB10-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM16 24

Siemens Simatic 6ED1055-1CB10-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM16 24 – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 1,587,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1055-1CB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 24

Siemens Simatic 6ED1055-1CB00-0BA2 : Mô đun mở rộng LOGO! DM8 24 – Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ...

Giá bán: 974,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1052-2CC08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 24RCEO

Siemens Simatic 6ED1052-2CC08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 24RCEO – Thiết kế nhỏ gọn, dễ ...

Giá bán: 1,555,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1052-2FB08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 230RCEO

Siemens Simatic 6ED1052-2FB08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 230RCEO – Thiết kế nhỏ gọn, dễ ...

Giá bán: 1,665,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1052-1FB08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 230RCE

Siemens Simatic 6ED1052-1FB08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 230RCE – Thiết kế nhỏ gọn, dễ ...

Giá bán: 2,072,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1052-2MD08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 12/24RCEO

Siemens Simatic 6ED1052-2MD08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 12/24RCEO – Thiết kế nhỏ gọn, dễ ...

Giá bán: 1,619,000 ₫

Siemens Simatic 6ED1052-1MD08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 12/24RCE

Siemens Simatic 6ED1052-1MD08-0BA1 : Bộ lập trình điều khiển LOGO! 12/24RCE – Thiết kế nhỏ gọn, dễ ...

Giá bán: 2,025,000 ₫