PLC Siemens Simatic S7-1500

PLC Siemens Simatic S7-1500
 • Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, lắp đặt dễ dàng
 • Sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau ( vừa và lớn )
 • Ứng dụng : ngành công nghiệp ô tô, hệ thống kho tự động, cẩu trục , xây dựng, ...
 • Thích ứng linh hoạt, đáp ứng tốt cho hệ thống tự động hóa
 • CPU được phân loại chuyên biệt và rõ ràng, tốc độ xử lý của CPU cao
 • Phù hợp cho cấu hình hệ thống trung tâm và trạm phân tán
 • Độ tin cậy cao, hoạt động thông minh và hiệu quả.
 • Các mô đun tín hiệu tháo lắp dễ dàng ngay cả lúc hệ thống có điện
 • Thuận tiện trong việc thay thế các mô đun
 • Đạt tiêu chuẩn chất lượng
 • Thương hiệu Siemens Simatic ( xuất xứ : Đức )

Video Công nghệ các CPU của Siemens Simatic S7-1500

Một số mã CPU - PLC Siemens Simatic S7-1500

Nhà sản xuất:
Siemens Simatic S7-1500
Page 1 of 2
Results 1 - 20 of 40

Siemens Simatic 6ES7511-1TK01-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1511T-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7511-1TK01-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1511T-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 20,764,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7513-1RL00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1513R-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7513-1RL00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1513R-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 38,172,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7518-4FP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1518F-4 PN/DP Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7518-4FP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1518F-4 PN/DP Simatics S7-1500 – Thiết ...

Giá bán: 154,174,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7517-3FP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1517F-3 PN/DP Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7517-3FP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1517F-3 PN/DP Simatics S7-1500 – Thiết ...

Giá bán: 106,117,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7513-1FL02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1513F-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7513-1FL02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1513F-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 36,536,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-0AA00-0AA0 : Đầu nối chữ U Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-0AA00-0AA0 : Đầu nối chữ U Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất lượng – ...

Giá bán: 1,158,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7553-1AA00-0AB0 : Mô đun giao tiếp TM PTO Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7553-1AA00-0AB0 : Mô đun giao tiếp TM PTO Simatics S7-1500 – Loại mô đun giao ...

Giá bán: 12,827,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7552-1AA00-0AB0 : Mô đun TM Timer Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7552-1AA00-0AB0 : Mô đun TM Timer Simatics S7-1500 – Loại mô đun kiểm soát thời ...

Giá bán: 9,809,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7551-1AB00-0AB0 : Mô đun TM POSINUT 2 Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7551-1AB00-0AB0 : Mô đun TM POSINUT 2 Simatics S7-1500 – Loại mô đun tích hợp bộ ...

Giá bán: 9,809,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7507-0RA00-0AB0 : Bộ nguồn PS 60W Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7507-0RA00-0AB0 : Bộ nguồn PS 60W Simatics S7-1500 – Nguồn cấp hệ thống cho PLC ...

Giá bán: 10,034,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7505-0RA00-0AB0 : Bộ nguồn PS 60W Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7505-0RA00-0AB0 : Bộ nguồn PS 60W Simatics S7-1500 – Nguồn cấp hệ thống cho PLC ...

Giá bán: 10,034,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7505-0KA00-0AB0 : Bộ nguồn PS 25W Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7505-0KA00-0AB0 : Bộ nguồn PS 25W Simatics S7-1500 – Nguồn cấp hệ thống cho PLC ...

Giá bán: 4,038,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7505-0RB00-0AB0 : Bộ nguồn PS 60W Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7505-0RB00-0AB0 : Bộ nguồn PS 60W Simatics S7-1500 – Nguồn cấp hệ thống cho PLC ...

Giá bán: 13,907,000 ₫

Siemens Simatic 6EP1333-4BA00 : Bộ nguồn PM 1507 Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6EP1333-4BA00 : Bộ nguồn PM 1507 Simatics S7-1500 – Nguồn cấp quy chuẩn cho PLC ...

Giá bán: 3,917,000 ₫

Siemens Simatic 6EP1332-4BA00 : Bộ nguồn PM 1507 Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6EP1332-4BA00 : Bộ nguồn PM 1507 Simatics S7-1500 – Nguồn cấp ổn định cho PLC ...

Giá bán: 3,013,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7922-5BC50-0AC0 : Đầu nối phía trước 40 cổng đơn Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7922-5BC50-0AC0 : Đầu nối phía trước 40 cổng đơn Simatics S7-1500 – Đầu nối phíc ...

Giá bán: 3,580,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7921-5AK20-0AA0 : Đầu nối phía trước 40 cổng vào/ra Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7921-5AK20-0AA0 : Đầu nối phía trước 40 cổng vào/ra Simatics S7-1500 – Đầu nối ...

Giá bán: 1,846,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7592-3AA00-0AA0 : cầu nối dự phòng Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7592-3AA00-0AA0 : cầu nối dự phòng Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất ...

Giá bán: 238,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7592-2AX00-0AA0 : Nhãn dán Foil Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7592-2AX00-0AA0 : Nhãn dán Foil Simatics S7-1500 – Nhãn dán Foil, màu grey, ...

Giá bán: 1,138,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7592-1BM00-0XB0 : Đầu nối 40 pin, dạng bắt vít Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7592-1BM00-0XB0 : Đầu nối 40 pin, dạng bắt vít Simatics S7-1500 – Loại đầu nối ...

Giá bán: 783,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7592-1BM00-0XA0 : Đầu nối 40 pin, dạng bắt vít Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7592-1BM00-0XA0 : Đầu nối 40 pin, dạng bắt vít Simatics S7-1500 – Loại đầu nối ...

Giá bán: 783,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7592-1AX00-0AA0 : Nhãn dán Foil Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7592-1AX00-0AA0 : Nhãn dán Foil Simatics S7-1500 – Nhãn dán Foil, màu grey, ...

Giá bán: 1,138,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7592-1AM00-0XB0 : Đầu nối phía trước Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7592-1AM00-0XB0 : Đầu nối phía trước Simatics S7-1500 – Loại đầu nối phía trước ...

Giá bán: 783,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-5CA00-0AA0 : spare part Shielding ( Shield clamp, shield bracket ) Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-5CA00-0AA0 : spare part Shielding ( Shield clamp, shield bracket ) Simatics ...

Giá bán: 1,158,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-5BA00-0AA0 : spare part shield terminal Suitable Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-5BA00-0AA0 : spare part shield terminal Suitable Simatics S7-1500 – Đạt ...

Giá bán: 686,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-1BC00-0AA0 : Thanh ray 2000mm Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-1BC00-0AA0 : Thanh ray 2000mm Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất ...

Giá bán: 1,726,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-1AJ30-0AA0 : Thanh ray 830mm Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-1AJ30-0AA0 : Thanh ray 830mm Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất lượng – ...

Giá bán: 1,018,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-1AF30-0AA0 : Thanh ray 530mm Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-1AF30-0AA0 : Thanh ray 530mm Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất lượng – ...

Giá bán: 783,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-1AE80-0AA0 : Thanh ray 482.6mm Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-1AE80-0AA0 : Thanh ray 482.6mm Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất ...

Giá bán: 638,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-1AC40-0AA0 : Thanh ray 245mm Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-1AC40-0AA0 : Thanh ray 245mm Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất lượng – ...

Giá bán: 710,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7590-1AB60-0AA0 : Thanh ray 160mm Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7590-1AB60-0AA0 : Thanh ray 160mm Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất lượng – ...

Giá bán: 425,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7591-1BA02-0AA0 : Màn hình hiển thị Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7591-1BA02-0AA0 : Màn hình hiển thị Simatics S7-1500 – Đạt tiêu chuẩn chất ...

Giá bán: 2,956,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7591-1AA01-0AA0 : Màn hình hiển thị Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7591-1AA01-0AA0 : Màn hình hiển thị Simatics S7-1500 – Dùng cho các bộ xử lý CPU ...

Giá bán: 2,362,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-5HH00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-5HH00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 6,958,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-5HF00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-5HF00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 6,498,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-5FH00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-5FH00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 7,189,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-5FF00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-5FF00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 4,339,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-5EH00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-5EH00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 14,587,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-1BL10-0AA0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-1BL10-0AA0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 7,525,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-1BL01-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-1BL01-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 8,699,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7511-1AK02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1511-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7511-1AK02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1511-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 14,075,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7511-1CK01-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1511C-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7511-1CK01-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1511C-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 26,094,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7512-1CK01-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1512C-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7512-1CK01-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1512C-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 37,462,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7513-1AL02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1513-1 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7513-1AL02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1513-1 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 31,338,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7515-2AM02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1515-2 PN Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7515-2AM02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1515-2 PN Simatics S7-1500 – Thiết kế ...

Giá bán: 45,852,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7515-2FM02-0AB0 : Bộ lập trình CPU 1515F-2 PN Simatics S7-1500F

Siemens Simatic 6ES7515-2FM02-0AB0 : Bộ lập trình CPU 1515F-2 PN Simatics S7-1500F – Thiết kế đơn ...

Giá bán: 50,719,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7516-3AN02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1516-3 PN/DP Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7516-3AN02-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1516-3 PN/DP Simatics S7-1500 – Thiết ...

Giá bán: 74,189,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7517-3AP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1517-3 PN/DP Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7517-3AP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1517-3 PN/DP Simatics S7-1500 – Thiết ...

Giá bán: 97,952,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7518-4AP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1518-4 PN/DP Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7518-4AP00-0AB0 : Bộ xử lý trung tâm CPU 1518-4 PN/DP Simatics S7-1500 – Thiết ...

Giá bán: 142,462,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7521-1BH00-0AB0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7521-1BH00-0AB0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 3,899,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7521-1BH10-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7521-1BH10-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 4,067,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7521-1BH50-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7521-1BH50-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 3,385,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7521-1BL00-0AB0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7521-1BL00-0AB0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 6,120,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7521-1BL10-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7521-1BL10-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 6,184,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7521-1FH00-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7521-1FH00-0AA0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 4,360,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-1BF00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-1BF00-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 3,804,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-1BH01-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-1BH01-0AB0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 4,151,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7522-1BH10-0AA0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7522-1BH10-0AA0 : Mô đun đầu ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 3,764,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7523-1BL00-0AA0 : Mô đun vào/ra digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7523-1BL00-0AA0 : Mô đun vào/ra digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 7,882,000 ₫

Siemens Simatic 6ES7526-1BH00-0AB0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500

Siemens Simatic 6ES7526-1BH00-0AB0 : Mô đun đầu vào digital Simatics S7-1500 – Loại mô đun kết nối ...

Giá bán: 12,348,000 ₫
Page 1 of 2