Rơ le bảo vệ quá dòng

, chạm đất, dòng rò, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng pha, quá tần số, thấp tần số của Mikro, Delab, Selec, Omron, Siemens, Schneider... Trong hệ thống điện, việc bảo vệ hệ thống điện khi có lỗi xảy ra là việc tiên quyết nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra gây ra tổn thất lớn. Relay bảo vệ là một thiết bị truyền tín hiệu cắt khi hệ thống có bất cứ lỗi gì xảy ra như quá dòng, chạm đất, dòng rò, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng pha, quá tần số, thấp tần số.
Rơ le bảo vệ