Rơ le nhiệt - Khởi Động Từ C&S

dùng cho mạch khởi động động cơ hoặc Cấp Nguồn cho thiết bị, và Khởi Động Từ với các mã hàng thông dụng TC1D, LC1FDP , xuất xứ Ấn Độ