Rơ le nhiệt - Khởi động từ LS

Contactor LS (Khởi Động Từ LS) MC-12, MC-18, MC-32, MC-40a, MC-50A..., khóa liên động, tiếp điểm phụ... - Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian
- Sử dụng trên thanh ray và vít
- Rơle nhiệt chống quá tải có thể lắp trực tiếp và riêng biệt
- Dễ dàng kết hợp với bộ khởi động bằng tay bằng cách sử dụng adapter (bộ chuyển đổi) và wiring kit (bộ dây)
- Thiết kế Finger-proof
- Phạm vi phụ kiện rộng
- Các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn IEC và UL
No record found

Ls MT-800: 400-630A và 520-800A

LS MT-800: 400-630A và 520-800A dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

Giá bán: 4,663,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-400: 200-330A và 260-400A

LS MT-400: 200-330A và 260-400A dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

Giá bán: 2,614,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-225: 85-125,100-160,120-185,160-240A

LS MT-225: 85-125,100-160,120-185,160-240A dùng cho MC-185a và MC-225a

Giá bán: 1,797,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-150: 80-105A, 95-130A,110-150A

LS MT-150: 80-105A, 95-130A,110-150A dùng cho MC-130 & MC-150a

Giá bán: 1,107,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-95: 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

LS MT-95: 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a

Giá bán: 744,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-63: 34-50, 45-65A

LS MT-63: 34-50, 45-65A dùng cho từ MC-50a và MC-65a

Giá bán: 478,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-32: 0.63~19A

LS MT-32: 0.63~19A dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; ...

Giá bán: 233,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MT-12 :0.63~18A

LS MT-12 :0.63~18A dùng cho khởi động từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại từ: 0.63-1A; 1-1.6A; ...

Giá bán: 211,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Ls MC-800a 800A (2a2b)

LS MC-800a 800A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 18,711,000 ₫

Ls MC-630a 630A (2a2b)

LS MC-630a 630A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 14,731,000 ₫

Ls MC-500a 500A (2a2b)

LS MC-500a 500A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 14,048,000 ₫

Ls MC-400a 400A (2a2b)

LS MC-400a 400A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 7,009,000 ₫

Ls MC-330a 330A (2a2b)

LS MC-330a 330A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 6,148,000 ₫

Ls MC-265a 265A (2a2b)

LS MC-265a 265A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 5,643,000 ₫

Ls MC-225a 225A (2a2b)

LS MC-225a 225A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 3,499,000 ₫

Ls MC-185a 185A (2a2b)

LS MC-185a 185A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 3,499,000 ₫

Ls MC-150a 150A (2a2b)

LS MC-150a 150A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 2,762,000 ₫

Ls MC-130a 130A (2a2b)

LS MC-130a 130A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 2,138,000 ₫

Ls MC-100a 100A (2a2b)

LS MC-100a 100A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 1,776,000 ₫

Ls MC-85a 85A (2a2b)

LS MC-85a 85A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 1,366,000 ₫

Ls MC-75a 75A (2a2b)

LS MC-75a 75A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 1,129,000 ₫

Ls MC-65a 65A (2a2b)

LS MC-65a 65A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 1,028,000 ₫

Ls MC-50a 50A (2a2b)

LS MC-50a 50A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 907,000 ₫

Ls MC-40a 40A (2a2b)

LS MC-40a 40A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 714,000 ₫

Ls MC-32a 32A (2a2b)

LS MC-32a 32A (2a2b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 605,000 ₫

Ls MC-22b 22A (1a1b)

LS MC-22b 22A (1a1b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 435,000 ₫

Ls MC-18b 18A (1a1b)

LS MC-18b 18A (1a1b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 354,000 ₫

Ls MC-12b 12A (1a1b)

LS MC-12b 12A (1a1b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 245,000 ₫

Ls MC-9b 9A (1a1b)

LS MC-9b 9A (1a1b): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 227,000 ₫

Ls MC-18a 18A (1a)

LS MC-18a 18A (1a): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 323,000 ₫

Ls MC-12a 12A (1a)

LS MC-12a 12A (1a): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 227,000 ₫

Ls MC-9a 9A (1a)

LS MC-9a 9A (1a): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 214,000 ₫

Ls MC-6a 6A (1a)

LS MC-6a 6A (1a): Khởi động từ 3 pha , dòng AC

Giá bán: 201,000 ₫