Rơ le nhiệt - Khởi động từ Mitsubishi

Khởi Động Từ Mitsubishi gồm có Công tắc tơ dạng khối S-T và SD-T dùng cho cuộn coil mạch điện một chiều hoặc xoay chiều điện áp 200-240V, Sản xuất tại Nhật Bản, Độ bền cơ học đạt tới 10 triệu lần đóng cắt thường được sử dụng nhiều trong hệ thống tủ điện công nghiệp, các hệ thống điện công nghiệp.
Page 1 of 2
Results 1 - 20 of 29

TH-N600KP 250A (200-300A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N600KP 250A Dải điều chỉnh 200-300A dùng cho công tắc tơ S(D)-N600, S(D)-N800

Giá bán: 531,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N400KPRH 105A (85-125A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N400KPRH 105A Dải điều chỉnh 85-125A dùng cho công tắc tơ S(D)-N300, S(D)-N400

Giá bán: 1,951,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N220KPRH 82A (65-100A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N220KPRH 82A Dải điều chỉnh 65-100A dùng cho công tắc tơ S(D)-N180, S(D)-N220

Giá bán: 1,901,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N600 250A (200-300A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N600 250A Dải điều chỉnh 200-300A dùng cho công tắc tơ S(D)-N600, S(D)-N800

Giá bán: 364,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N400RH 105A (85-125A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N400RH 105A Dải điều chỉnh 85-125A dùng cho công tắc tơ S(D)-N300, S(D)-N400

Giá bán: 1,627,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N220RH 82A (65-100A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N220RH 82A Dải điều chỉnh 65-100A dùng cho công tắc tơ S(D)-N180, S(D)-N220

Giá bán: 1,385,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N120KP 42A (34-50A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N120KP 42A Dải điều chỉnh 34-50A dùng cho công tắc tơ S(D)-N125, S(D)-N150

Giá bán: 819,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N120 42A (34-50A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N120 42A Dải điều chỉnh 34-50A dùng cho công tắc tơ S(D)-N125, S(D)-N150

Giá bán: 569,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T100KP 67A (54-80A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T100KP 67A Dải điều chỉnh 54-80A dùng cho công tắc tơ S(D)-T80

Giá bán: 531,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T100 67A (54-80A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T100 67A Dải điều chỉnh 54-80A dùng cho công tắc tơ S(D)-T80

Giá bán: 403,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T65KP 15A (12-18A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T65KP 15A Dải điều chỉnh 12-18A dùng cho công tắc tơ S(D)-T65, S(D)-T80

Giá bán: 440,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T65 15A (12-18A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T65 15A Dải điều chỉnh 12-18A dùng cho công tắc tơ S(D)-T65, S(D)-T80

Giá bán: 364,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T50KP 29A (24-34A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T50KP 29A Dải điều chỉnh 24-34A dùng cho công tắc tơ S(D)-T35, S(D)-T50

Giá bán: 368,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T50 29A (24-34A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T50 29A Dải điều chỉnh 24-34A dùng cho công tắc tơ S(D)-T35, S(D)-T50

Giá bán: 285,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T25KP 0.24A (0.20 - 0.32A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T25KP 0.24A Dải điều chỉnh 0.20 - 0.32A dùng cho công tắc tơ S(D)-T21, S(D)-T25, S(D)-T35, ...

Giá bán: 317,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T25 0.24A (0.20 - 0.32A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T25 0.24A Dải điều chỉnh 0.20 - 0.32A dùng cho công tắc tơ S(D)-T21, S(D)-T25, S(D)-T35, ...

Giá bán: 229,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T18KP 0.12A (0.1-0.16A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T18KP 0.12A Dải điều chỉnh 0.1-0.16A dùng cho công tắc tơ S-T10 , S(D)-T12 , S(D)-T20 - Relay ...

Giá bán: 293,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T18 0.12A (0.1-0.16A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T18 0.12A Dải điều chỉnh 0.1-0.16A dùng cho công tắc tơ S-T10 , S(D)-T12 , S(D)-T20

Giá bán: 202,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

UN-ML220

Mechanical Interlock (Khoá liên động cơ khí) dùng cho S-N180, S-N220, S-N300, S-N400

Giá bán: 558,000 ₫

UN-ML150

Mechanical Interlock (Khoá liên động cơ khí) dùng cho S-N150

Giá bán: 469,000 ₫

UN-ML80

Mechanical Interlock (Khoá liên động cơ khí) dùng cho S-N125

Giá bán: 491,000 ₫

UN-AX600

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block dùng cho S-N600, S-N800

Giá bán: 1,153,000 ₫
Tiếp điểm
Chọn Tiếp điểm

UN-AX150 1A1B

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 1a1b dùng cho S-N150, S-N220, S-N300, S-N400, S-N180

Giá bán: 206,000 ₫

UN-AX80 1A1B

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 1a1b dùng cho S-N125

Giá bán: 189,000 ₫

UN-AX11 1A1B

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 1a1b dùng cho S-T65, S-T80

Giá bán: 218,000 ₫

UN-AX4 4A

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 4a dùng cho S-T65, S-T80

Giá bán: 246,000 ₫
Tiếp điểm
Chọn Tiếp điểm

UN-AX2 2A

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 2a dùng cho S-T65, S-T80

Giá bán: 140,000 ₫
Tiếp điểm
Chọn Tiếp điểm

UN-ML21

Mechanical Interlock (Khoá liên động cơ khí) dùng cho S-T21, S-T32, S-T35, S-T50, S-T65, S-T80

Giá bán: 319,000 ₫

UT-ML11

Mechanical Interlock (Khoá liên động cơ khí) dùng cho S-T10, S-T20

Giá bán: 332,000 ₫

UT-AX11 1A1B

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 1a1b dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

Giá bán: 231,000 ₫

UT-AX4 2A2B

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 2a2b dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

Giá bán: 250,000 ₫
Tiếp điểm
Chọn Tiếp điểm

UT-AX2 2A

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 2a dùng cho S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

Giá bán: 148,000 ₫
Tiếp điểm
Chọn Tiếp điểm

SD-N800 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N800 DC24V 2a2b : Công suất 440kW, Dòng định mức 800A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 79,998,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

SD-N600 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N600 DC24V 2a2b : Công suất 330kW, Dòng định mức 630A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 100 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

SD-N400 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N400 DC24V 2a2b : Công suất 220kW, Dòng định mức 400A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 72,619,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

SD-N300 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N300 DC24V 2a2b : Công suất 160kW, Dòng định mức 300A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 42,444,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

SD-N220 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N220 DC24V 2a2b : Công suất 132kW, Dòng định mức 250A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 29,180,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

SD-N150 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N150 DC24V 2a2b : Công suất 75kW, Dòng định mức 150A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 15,982,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

SD-N125 DC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

SD-N125 DC24V 2a2b : Công suất 60kW, Dòng định mức 120A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 11,609,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N800 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N800 AC200V 2a2b : Công suất 440kW, Dòng định mức 800A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 8,525,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N125 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N125 AC200V 2a2b : Công suất 60kW, Dòng định mức 120A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 2,999,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N150 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N150 AC200V 2a2b : Công suất 75kW, Dòng định mức 150A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 4,069,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N180 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N180 AC200V 2a2b : Công suất 90kW, Dòng định mức 180A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 4,998,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N300 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N220 AC200V 2a2b : Công suất 132kW, Dòng định mức 250A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 8,945,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N38 AC200V Khởi động từ Mitsubishi

S-N38 AC200V : Công suất 15kW, Dòng định mức 32A , Tiếp điểm phụ , Điện áp điều khiển 200VAC

Giá bán: 920,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N400 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N300 AC200V 2a2b : Công suất 160kW, Dòng định mức 300A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 11,719,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N48 AC200V Khởi động từ Mitsubishi

S-N48 AC200V : Công suất 15kW, Dòng định mức 35A , Tiếp điểm phụ , Điện áp điều khiển 200VAC

Giá bán: 1,295,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N600 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N400 AC200V 2a2b : Công suất 220kW, Dòng định mức 400A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 28,019,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-N800 AC200V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-N600 AC200V 2a2b : Công suất 330kW, Dòng định mức 630A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 38,155,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T10 AC24V 1a Khởi động từ Mitsubishi

S-T10 AC24V 1a : Công suất 4kW, Dòng định mức 9A , Tiếp điểm phụ 1a , Điện áp điều khiển 24VAC

Giá bán: 239,000 ₫
Dòng điện
Chọn dòng Ampe của bạn
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T100 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T100 AC24V 2a2b : Công suất 55kW, Dòng định mức 100A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 2,207,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T12 AC24V 1a1b Khởi động từ Mitsubishi

S-T12 AC24V 1a1b : Công suất 5.5kW, Dòng định mức 12A , Tiếp điểm phụ 1a1b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 276,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T20 AC24V 1a1b Khởi động từ Mitsubishi

S-T20 AC24V 1a1b : Công suất 7.5kW, Dòng định mức 18A , Tiếp điểm phụ 1a1b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 410,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T21 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T21 AC24V 2a2b : Công suất 11kW, Dòng định mức 23A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 469,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T25 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T25 AC24V 2a2b : Công suất 15kW, Dòng định mức 30A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 541,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T32 AC24V Khởi động từ Mitsubishi

S-T32 AC24V : Công suất 15kW, Dòng định mức 32A , Tiếp điểm phụ , Điện áp điều khiển 24VAC

Giá bán: 488,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T35 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T35 AC24V 2a2b : Công suất 18.5kW, Dòng định mức 40A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 631,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T50 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T50 AC24V 2a2b : Công suất 22kW, Dòng định mức 50A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 1,266,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T65 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T65 AC24V 2a2b : Công suất 30kW, Dòng định mức 65A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 1,332,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm

S-T80 AC24V 2a2b Khởi động từ Mitsubishi

S-T80 AC24V 2a2b : Công suất 45kW, Dòng định mức 80A , Tiếp điểm phụ 2a2b , Điện áp điều khiển ...

Giá bán: 1,927,000 ₫
Điện áp và tiếp điểm
Chọn điện áp và tiếp điểm
Page 1 of 2