Khởi động từ Teco

Khởi động từ Teco
  • Hiệu suất cao: Tiêu chuẩn IEC 60947, UL508, CSA C22.2, GB 14048
  • Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng mở
  • Độ tin cậy cao: có thể kết hộp hai tiếp điểm phụ (AUX)
  • Mức độ an toàn: Vỏ nhựa chống cháy, chế độ bảo vệ IP20
  • Bảo vệ môi trường: Theo tiêu chuẩn RoHS, vật liệu có thể tái chế
  • Kiểu dáng thông dụng: kiểu dáng và mẫu mã mới, tiêu chuẩn CSAUS, CULUS, CE

Khởi động từ Teco

Khởi động từ hộp Teco

Page 1 of 2
Results 1 - 18 of 36

Khóa liên động TECO CNI-100

Khóa liên động TECO CNI-100 • Sử dụng kết hợp contactor CN-100R ~ 300 • Thương hiệu TECO ( xuất xứ ...

Giá bán: 116,000 ₫

Khóa liên động TECO CI-35

Khóa liên động TECO CI-35 • Sử dụng kết hợp contactor CU-40 ~ 90 • Thương hiệu TECO ( xuất xứ Đài ...

Giá bán: 77,000 ₫

Khóa liên động TECO CI-18

Khóa liên động TECO CI-18 • Sử dụng kết hợp contactor CU-11 ~ 32R • Thương hiệu TECO ( xuất xứ Đài ...

Giá bán: 62,000 ₫

Tiếp điểm phụ TECO CUA-4

Tiếp điểm phụ TECO CUA-4 • Sử dụng kết hợp Contactor CU-11 ~ CU90 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60947-5-1 • ...

Giá bán: 100,000 ₫

Tiếp điểm phụ TECO CUA-2

Tiếp điểm phụ TECO CUA-2 • Sử dụng kết hợp Contactor CU-11 ~ CU90 • Đạt tiêu chuẩn IEC 60947-5-1 • ...

Giá bán: 77,000 ₫

Tiếp điểm phụ TECO CNA-111BC

Tiếp điểm phụ TECO CNA-111BC • Sử dụng kết hợp Contactor CN-100R/125R/150/180/200/300 • Đạt tiêu ...

Giá bán: 85,000 ₫

Tiếp điểm phụ TECO CNA-111SR

Tiếp điểm phụ TECO CNA-111SR • Sử dụng kết hợp conatctor CU-11/12/16/17/18/22/32R/38/40R • Đạt tiêu ...

Giá bán: 69,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/185K4

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/185K4 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,310,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K4

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K4 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,310,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/185K3

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/185K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,233,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K3

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,233,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K2

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K2 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,002,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/125K2

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/125K2 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,002,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/95K2

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/95K2 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 2,002,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K1

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/160K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 1,925,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/125K1

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/125K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 1,925,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/95K1

Rơ le nhiệt TECO RHN-180/95K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 1,925,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/90K3

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/90K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 416,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/75K3

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/75K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 416,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/60K3

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/60K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 416,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/47K3

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/47K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 416,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/36K3

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/36K3 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 416,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/47K2

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/47K2 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 370,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/36K2

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/36K2 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 370,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/25K2

Rơ le nhiệt TECO RHU-80/25K2 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 370,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/36K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/36K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/30K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/30K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/25K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/25K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/21.5K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/21.5K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/20K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/20K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/16K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/16K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/12.5K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/12.5K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 204,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/10K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/10K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa Bakelite ...

Giá bán: 169,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/7.5K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/7.5K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 169,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/6.3K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/6.3K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 169,000 ₫

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/4.8K1

Rơ le nhiệt TECO RHU-10/4.8K1 ☼ Mô tả : • Thiết kế nhỏ gọn, cấu trúc đặc biệt với thân nhựa ...

Giá bán: 169,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-100R

Khởi động từ TECO CN-100R ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế ...

Giá bán: 1,617,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-125R

Khởi động từ TECO CN-125R ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế ...

Giá bán: 1,771,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-150R

Khởi động từ TECO CN-150R ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế ...

Giá bán: 3,003,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-180

Khởi động từ TECO CN-180 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 3,350,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-220

Khởi động từ TECO CN-220 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 3,850,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-300

Khởi động từ TECO CN-300 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 6,006,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-400

Khởi động từ TECO CN-400 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 10,626,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-500

Khởi động từ TECO CN-500 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 12,282,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CN-630

Khởi động từ TECO CN-630 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 16,940,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-11

Khởi động từ TECO CU-11 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 186,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-16

Khởi động từ TECO CU-16 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 254,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-18

Khởi động từ TECO CU-18 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 316,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-22

Khởi động từ TECO CU-22 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 339,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-32R

Khởi động từ TECO CU-32R ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 447,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-40

Khởi động từ TECO CU-40 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 670,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-50R

Khởi động từ TECO CU-50R ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 886,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-65R

Khởi động từ TECO CU-65R ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 1,001,000 ₫

Khởi động từ (Contactor) TECO CU-80

Khởi động từ TECO CU-80 ( * Tên gọi khác : Contactor, công tắc điện từ ) ☼ Mô tả : • Thiết kế đẹp, ...

Giá bán: 1,186,000 ₫
Page 1 of 2