Khởi Động Từ tụ bù hay contactor tụ bù C&S

xuất xứ Ấn Độ là loại chuyên dụng dùng cho tủ tụ bù. Với cấu trúc vào dây dễ dàng và cũng có thể sử dụng busbar. Khởi Động Từ tụ bù hiệu C&S kinh tế và mang lại sự tiện dụng cho các nhà làm tủ bảng điện.
Contactor tụ bù cho tụ bù CS với các mã thông dụng
  • CS TC1D10K11: Contactor / Khởi động từ tụ bù 10Kvar 400-440V
  • CS TC1D16K11: Contactor / Khởi động từ tụ bù 15Kvar (16Kvar) 400-440V
  • CS TC1D20K11: Contactor / Khởi động từ tụ bù 20Kvar 400-440V
  • CS TC1D25K11: Contactor / Khởi động từ tụ bù 25Kvar 400-440V
  • CS TC1D33K12: Contactor / Khởi động từ tụ bù 33Kvar (30Kvar) 400-440V
  • CS TC1D40K12: Contactor / Khởi động từ tụ bù 40Kvar 400-440V
  • CS TC1D50K12: Contactor / Khởi động từ tụ bù 50Kvar 400-440V
  • CS TC1D60K12: Contactor / Khởi động từ tụ bù 60Kvar 400-440V
  • CS TC1D75K12: Contactor / Khởi động từ tụ bù 75Kvar 400-440V
  • CS TC1D100K12M5: Contactor / Khởi động từ tụ bù 100Kvar 400-440V
contactor tụ bù C&S
Nhà sản xuất:
Khởi động từ tụ bù C&S
No record found

C&S TC1D100K12M5: Khởi động từ tụ bù 100Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 100Kvar (400-440V) 1NO 2NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 144A

Giá bán: 3,300,000 ₫

C&S TC1D75K12: Khởi động từ tụ bù 75Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 75Kvar (400-440V) 1NO 2NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 108A

Giá bán: 2,464,000 ₫

C&S TC1D60K12: Khởi động từ tụ bù 60Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 60Kvar (400-440V) 1NO 2NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 92A

Giá bán: 1,980,000 ₫

C&S TC1D50K12: Khởi động từ tụ bù 50Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 50Kvar (400-440V) 1NO 2NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 70A

Giá bán: 1,522,000 ₫

C&S TC1D40K12: Khởi động từ tụ bù 40Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 40Kvar (400-440V) 1NO 2NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 58A

Giá bán: 1,250,000 ₫

C&S TC1D33K12: Khởi động từ tụ bù 33Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 33Kvar (400-440V) 1NO 2NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 48A

Giá bán: 1,100,000 ₫

C&S TC1D25K11: Khởi động từ tụ bù 25Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 25Kvar (400-440V) 1NO 1NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 36A

Giá bán: 832,000 ₫

C&S TC1D20K11: Khởi động từ tụ bù 20Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 20Kvar (400-440V) 1NO 1NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 29A

Giá bán: 722,000 ₫

C&S TC1D16K11: Khởi động từ tụ bù 16Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 16Kvar (400-440V) 1NO 1NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 24A

Giá bán: 598,000 ₫

C&S TC1D10K11: Khởi động từ tụ bù 10Kvar 400-440V

Khởi động từ tụ bù 10Kvar (400-440V) 1NO 1NC 3 pha 50/60Hz, tương ứng 14A

Giá bán: 484,000 ₫