Relay trung gian Omron

No record found

S82Y-FSC050DIN

Chân đế Omron S82Y-FSC050DIN dùng để gắn thanh ray cho S8FS-C035* loại 35W và S8FS-C050 loại 50W

Giá bán: 56,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

PYF14A-N BY OMZ

Chân đế Omron PYF14A-N: Dòng định mức 5A, điện áp 250V, số chân cắm 14 chân, dùng cho Timer H3Y-4, ...

Giá bán: 43,000 ₫

PYF08A-N BY OMZ

Chân đế Omron PYF08A-N: Dòng đinh mức 10A, điện áp 300V, số chân cắm 8 chân, dùng cho: Timer H3Y-2, ...

Giá bán: 31,000 ₫

PTF14A-E BY OMI

Đế cắm Omron PTF14A-E relay: Đế cắm 14 chân dẹt cho relay, Kiểu gá lắp: gá lắp trên DIN Rail, Dòng ...

Giá bán: 94,000 ₫

PTF08A-E BY OMI

Đế cắm Omron PTF08A-E relay: Đế cắm 8 chân dẹt cho relay, Kiểu gá lắp: gá lắp trên DIN Rail, Dòng ...

Giá bán: 56,000 ₫

PF113A-L BY OMZ

Đế cắm Omron PF113A-L BY OMZ: Có 11 chân tròn, khối lượng đế 47g, giá lắp đế cắm Din track

Giá bán: 44,000 ₫

PF083A-L BY OMZ

Đế cắm Omron PF083A-L BY OMZ: Có 8 chân tròn, khối lượng đế 38g, giá lắp đế cắm Din track

Giá bán: 35,000 ₫

MY4N-GS AC220/240 BY OMZ

MY4N-GS AC220/240 BY OMZ

Giá bán: 65,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

MY2N-GS AC220/240 BY OMZ

Rơ le MY2N-GS AC220/240 Omron: Đặc điểm: 8 chân dẹt, có đèn chỉ thị, Điện áp AC220/240 V, ...

Giá bán: 56,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

LY4N AC220/240 BY OMI

Relay trung gian LY4N Omron: Số chân: 14 chân, 4 cặp tiếp điểm, chịu tải 10A, đế PTF14A-E

Giá bán: 194,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

LY2N AC220/240 BY OMI

Relay trung gian LY2N AC220/240: Số chân: 8 chân, 2 cặp tiếp điểm, chịu tải 10A, Đế PTF08A-E

Giá bán: 101,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã