Đèn năng lượng mặt trời gồm có: 

- Đèn đường năng lượng mặt trời : thường là loại thấu kính hoặc LED dán

- Đèn pha năng lượng mặt trời : thường là loại LED

Các hãng đèn năng lượng mặt trời thông dụng như Suntek, solar light

Đèn năng lượng mặt trời