Tụ bù

Tụ bù được sử dụng với mục đích bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cosφ (cos phi) nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của lưới điện, và theo thông tư 39 của Bộ Công Thương quy định hệ số cos phi lớn hơn 0,9. Ngày nay người ta còn sử dụng bộ đôi Tụ bù và cuộn kháng nhằm giảm tác động của Sóng hài lên hệ thống.

Tụ bù 1 pha

Tụ bù 3 pha

Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến tụ bù

Video Tụ bù 1 pha / 3 pha / tụ bù khô / tụ bù dầu tại kho

Tụ bù
No record found