Cuộn kháng

Cuộn kháng thường dùng để lọc sóng hài nhằm cải thiện chất lượng điện năng và nâng cao tuổi thọ của thiết bị điện.

Cuộn kháng thông dụng như cuộn kháng Mikro, cuộn kháng Estel, cuộn kháng Epcos, cuộn kháng Shizuki … Cuộn kháng được phân loại

Theo điện áp chúng ta có cuộn kháng hạ thế và cuộn kháng trung thế Theo công dụng có cuộn kháng bảo vệ thiết bị điện, cuộn kháng tụ bù, cuộn kháng bảo vệ biến tần. Riêng cuộn kháng biến tần có 3 loại: cuộn kháng đầu vào biến tần AC line reactor , cuộn kháng đầu ra biến tần AC load reactor và cuộn kháng DC- DC reactor.
Lưu ý Line reactor quan trọng hơn load reactor.

Các chủng cuộn kháng:

Cuộn kháng lọc sóng hài 3 pha 6% / Cuộn kháng lọc sóng hài 4 pha 6%
Cuộn kháng lọc sóng hài 3 pha 7% / Cuộn kháng lọc sóng hài 4 pha 7 %
Cuộn kháng lọc sóng hài 3 pha 14% / Cuộn kháng lọc sóng hài 4 pha 14%
No record found

Cuộn kháng