Đồng hồ tủ điện

bao gồm Đồng hồ vôn, ampe, đồng hồ đa chức năng, giám sát điện năng hiển thị kim, hiển thị số của các hãng Selec, Autonics, Ilec, Risesun, CNC, Dixsen, Taiwan meter... Ngày nay người ta thường dùng đồng hồ tủ điện Selec , xuất xứ Ấn Độ với các mặt hàng thông dụng như MA12 , MA202, MA302 , MV15, MV205, MV305, MFM383A, MFM384A ... Đồng hồ tủ điện là các thiết bị dùng để gắn trên mặt tủ điện nhằm thể hiện thông số liên quan đến hệ thống. Điều này giúp người dùng phân tích được chất lượng điện năng và khi có sự cố hay vấn đề xảy ra trong hệ thống, người dùng cũng dễ dàng nắm được thông tin sớm nhất có thể.

Results 1 - 11 of 11

Đồng hồ

Sản phẩm mới nhất

K3MA-J-A2 100-240VAC

Bộ hiển thị số Omron K3MA-J-A2 100-240VAC: Đầu ra 2 đầu ra ...

Giá bán: 2,648,000 ₫

K3HB-VLC 100-240VAC

Đồng hồ đo trọng lượng K3HB-VLC 100-240VAC Omron: Điện áp ...

Giá bán: 6,153,000 ₫

Selec PIC1000D: Bộ hiển thị đa chức năng, ngõ ra chuyển tiếp, truyền thông

Bộ hiển thị đa chức năng, ngõ ra chuyển tiếp, truyền thông ...

Giá bán: 1,789,450 ₫
Cổng truyền thông
Bạn cần cổng truyền thông không?

Selec PIC152A-VI: Bộ hiển thị đa chức năng, ngõ ra chuyển tiếp

Bộ hiển thị đa chức năng, ngõ ra chuyển tiếp ...

Giá bán: 851,500 ₫

Selec PIC101N: Bộ hiển thị đa chức năng

Bộ hiển thị đa chức năng PIC101N Hiển thị 1 hàng, 4 số, ...

Giá bán: 672,100 ₫

Selec PIC101A-T-230: Bộ hiển thị đa chức năng

Bộ hiển thị đa chức năng PIC101A-T-230 Ngõ vào: ...

Giá bán: 559,000 ₫
Dòng AC / Dòng DC
Dòng điện của bạn là AC hay DC?

Selec 600PSR- 280 / 520: Rờ le bảo vệ Ngược pha và mất pha

Rờ le bảo vệ Ngược pha và mất pha 600PSR- 280 / 520 Dùng ...

Giá bán: 331,500 ₫

Selec 600VPR- 310 / 520: Rờ le bảo vệ Điện áp

Rờ le bảo vệ Điện áp 600VPR- 310 / 520 Chức năng bảo vệ: ...

Giá bán: 438,750 ₫

Selec VPRA2M: Rờ le bảo vệ Điện áp

Rờ le bảo vệ Điện áp VPRA2M Chức năng: bảo vệ thấp áp, quá ...

Giá bán: 520,000 ₫

Selec VPRD2M - BL: Rờ le bảo vệ Điện áp

Rờ le bảo vệ Điện áp VPRD2M - BL Chức năng bảo vệ: thấp / ...

Giá bán: 617,500 ₫

Selec 900VPR-2-280/520V: Rờ le bảo vệ Điện áp và tần số

Rờ le bảo vệ Điện áp và Tần số 900VPR-2-280/520V Chức năng ...

Giá bán: 864,500 ₫

Selec MPR-3M-2-230V: Rờ le bảo vệ Dòng điện 3 pha

Rờ le bảo vệ dòng điện 3 pha MPR-3M-2-230V Chức năng bảo ...

Giá bán: 591,500 ₫

Selec 900CPR : Role bảo vệ Dòng điện

Rơle bảo vệ dòng điện 1 pha và 3 pha 900CPR

Giá bán: 946,400 ₫
Pha điện áp
Dòng điện của bạn là 1 pha hay 3 pha

Selec CBCT120-1: Dòng Xuyến CBCT

Dòng xuyến CBCT dùng cho Rờ le bảo vệ dòng rò ...

Giá bán: 975,000 ₫

Selec CBCT70-1: Dòng Xuyến CBCT

Dòng xuyến CBCT dùng cho Rờ le bảo vệ dòng rò ...

Giá bán: 380,250 ₫

Selec CBCT35-1: Dòng Xuyến CBCT

Dòng xuyến CBCT dùng cho Rờ le bảo vệ dòng rò ...

Giá bán: 380,250 ₫

Selec 900ELR-2-230V: Role bảo vệ

Rơle bảo vệ 900ELR-2-230V Dùng cho mạng 3 pha - 4 dây và 1 ...

Giá bán: 897,000 ₫

SELCOM - Selec : Phần mềm giám sát năng lượng

Phần mềm giám sát năng lượng SELCOM

Giá bán: 1,630,200 ₫

Selec AC-USB-RS485-02: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng AC-USB-RS485-02

Giá bán: 988,000 ₫

Selec AC-RS485-RS232-ISO: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng AC-RS485-RS232-ISO

Giá bán: 585,000 ₫

Top sản phẩm

Selec MFM384-R-C: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng MFM384-R-C

Giá bán: 2,163,200 ₫

Selec MFM384-C: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng MFM384-C

Giá bán: 2,163,200 ₫

Selec MFM384: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng MFM384

Giá bán: 1,769,950 ₫

Selec MFM383A-C: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng MFM383A-C

Giá bán: 1,769,950 ₫

Selec MFM 383A: Đồng hồ đo đa chức năng

Đồng hồ đo đa chức năng MFM 383A

Giá bán: 1,455,350 ₫

Selec EM368-C: Đồng hồ đo điện năng

Đồng hồ đo điện đa năng EM368-C

Giá bán: 1,415,700 ₫

Selec EM306-A: Đồng hồ đo điện năng

Đồng hồ đo điện đa năng EM306-A

Giá bán: 1,022,450 ₫

Selec VAF36A: Đồng hồ đo điện áp, dòng điện và tần số

Đồng hồ đo Điện áp, dòng điện và tần số VAF36A

Giá bán: 747,500 ₫

Selec MV2307: Đồng hồ đo điện áp 3 pha

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD MV2307

Giá bán: 464,100 ₫

Selec MV207: Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD MV207

Giá bán: 393,250 ₫

Selec MV507: Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD MV507

Giá bán: 354,250 ₫

Selec MA2301: Đồng hồ đo dòng điện 3 PHA

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD MA2301

Giá bán: 483,600 ₫

Selec MA201: Đồng hồ đo dòng điện AC

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD MA201

Giá bán: 401,050 ₫

Selec MA501: Đồng hồ đo dòng điện AC

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD MA501

Giá bán: 362,050 ₫

Selec MP314: Đồng hồ đo hệ số cos phi

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV314

Giá bán: 354,250 ₫

Selec MP214: Đồng hồ đo hệ số cos phi

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV214

Giá bán: 354,250 ₫

Selec MP14: Đồng hồ đo hệ số cos phi

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MP14

Giá bán: 354,250 ₫

Selec MA316: Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV316

Giá bán: 283,400 ₫

Selec MF216: Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MF216

Giá bán: 283,400 ₫

Selec MF16: Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MF16

Giá bán: 275,600 ₫

Sản phẩm

Giá bán: 102,050 ₫
Ampe
Chọn dòng Ampe của bạn

Selec AM-V-3-L : Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ kim Selec AM-V-3-L

Giá bán: 102,050 ₫

Selec AM-V-3-N : Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ kim Selec AM-V-3-N : Đồng hồ đo điện áp

Giá bán: 102,050 ₫

Selec MA12: Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MA12

Giá bán: 235,950 ₫
Dòng (AC/DC) và Dải hiển thị mA (Display Range)
Hãy chọn dòng và dải hiển thị của bạn

Selec MA202: Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MA202

Giá bán: 255,450 ₫

Selec MA302: Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MA302

Giá bán: 255,450 ₫

Selec MA305: Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV305

Giá bán: 235,950 ₫

Selec MA334: Đồng hồ đo điện áp trung và hạ thế

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV334

Giá bán: 314,600 ₫

Selec MA335: Đồng hồ đo dòng điện AC gián tiếp qua CT

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MA335

Giá bán: 354,250 ₫

Selec MV15: Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV15

Giá bán: 235,950 ₫
Dòng (AC/DC) và Dải hiển thị mA (Display Range)
Hãy chọn dòng và dải hiển thị của bạn

Selec MV205: Đồng hồ đo điện áp

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LED MV205

Giá bán: 235,950 ₫