Các loại rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất, dòng rò, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng pha, quá tần số, thấp tần số của Mikro, Delab, Selec, Omron, Siemens, Schneider... Trong hệ thống điện, việc bảo vệ hệ thống điện khi có lỗi xảy ra là việc tiên quyết nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra gây ra tổn thất lớn. Relay bảo vệ là một thiết bị truyền tín hiệu cắt khi hệ thống có bất cứ lỗi gì xảy ra như quá dòng, chạm đất, dòng rò, mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng pha, quá tần số, thấp tần số.

Results 1 - 8 of 8

Rơle bảo vệ

Sản phẩm mới nhất

Mikro MK2200L: Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

Mikro MK2200L : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất. ...

Mikro MK2200: Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất.

Mikro MK2200 : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất. ...

Mikro MK1000A: Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất

Mikro MK1000A : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất, ...

Mikro MK233A: Relay bảo vệ quá dòng

Mikro MK233A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị số bằng LED ...

Mikro MK234A: Relay bảo vệ quá dòng

Mikro MK234A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị số bằng LED ...

Mikro MK203A: Relay bảo vệ quá dòng

Mikro MK203A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị nguồn và ...

Mikro MK204A: Relay bảo vệ quá dòng

Mikro MK204A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị nguồn và ...

Mikro MK232A: Relay bảo vệ chạm đất

Mikro MK232A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị số bằng LED ...

Mikro MK231A: Relay bảo vệ chạm đất

Mikro MK231A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị số bằng LED ...

Mikro MK202A: Relay bảo vệ chạm đất

Mikro MK202A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị nguồn và ...

Mikro MK201A: Relay bảo vệ chạm đất

Mikro MK201A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị nguồn và ...

Mikro MK330A: Relay bảo vệ dòng rò

Mikro MK330A : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 ...

Mikro MK302A: Relay bảo vệ dòng rò

Mikro MK302A : Relay bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ, hiển ...

Mikro MK301A: Relay bảo vệ dòng rò

Mikro MK301A : Relay bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ, hiển ...

Mikro MK300A: Relay bảo vệ dòng rò

Mikro MK300A : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng LED 7 ...

Mikro AN128: hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động

Mikro AN128: hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động

Giá bán: 20,440,000 ₫

Mikro AN120: hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động

Mikro AN120: hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động

Giá bán: 16,065,000 ₫

Mikro AN112: hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động

Mikro AN112: hiển thị cảnh báo cho các hệ thống báo động

Giá bán: 12,390,000 ₫

Mikro MU 2300-240AD: relay bảo vệ điện áp đa chức năng

Mikro MU2300 : bảo vệ điện áp đa chức năng, có thể giao ...

Giá bán: 16,520,000 ₫

Mikro MPR 500: relay số đa chức năng bảo về motor

Mikro MPR 500: relay số đa chức năng bảo về motor

Giá bán: 6,440,000 ₫

Top sản phẩm

Mikro DPM380-415AD: Đồng hồ đa năng

Mikro DPM380-415AD đồng hồ da năng

Giá bán: 2,975,000 ₫

Mikro MU 350-415V: Rơ-le bảo vệ điện áp đa chức năng

Rơ-le bảo vệ điện áp đa chức năng MU 350-415V Chức năng bảo ...

Giá bán: 2,065,000 ₫

Mikro N301-240AD: Rơ-le bảo vệ điện áp đa chức năng

Rơ-le bảo vệ điện áp đa chức năng N301-240AD Dòng dịnh mức ...

Giá bán: 1,855,000 ₫

Mikro N202-240AD: Rơ-le bảo vệ

Rơ-le bảo vệ Mikro N202-240AD Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn ...

Giá bán: 2,835,000 ₫

Mikro MU250-415V: Rơ-le bảo vệ điện áp

Rơ-le bảo vệ điện áp MU 250-415V Chức năng bảo vệ điện áp ...

Giá bán: 1,715,000 ₫

Mikro MX200A - 380V: Rơ-le bảo vệ điện áp

Rơ-le bảo vệ điện áp MX200A - 380V Chức năng bảo vệ Quá ...

Giá bán: 805,000 ₫

Mikro MX100 - 400V: Rơ-le bảo vệ điện áp

Rơ-le bảo vệ điện áp MX100 - 400V Chức năng bảo vệ Mất pha ...

Giá bán: 595,000 ₫

Mikro NX203A-240A: Rơ-le bảo vệ quá dòng

Rơ-le bảo vệ quá dòng NX203A-240A Dòng dịnh mức : 5A ; ...

Giá bán: 2,135,000 ₫

Mikro NX204A-240A: Rơ-le bảo vệ quá dòng

Rơ-le bảo vệ quá dòng NX204A-240A Hiển thị nguồn và trạng ...

Giá bán: 1,855,000 ₫

Mikro NX202A-240A: Rơ-le bảo vệ chạm đất

Rơ-le bảo vệ chạm đất NX202A-240A Hiển thị nguồn và ...

Giá bán: 1,820,000 ₫

Mikro NX201A-240A: Rơ-le bảo vệ chạm đất

Rơ-le bảo vệ chạm đất MK201A-240A/ NX201A-240A Hiển thị ...

Giá bán: 1,316,000 ₫

Mikro ZCT 210S: Biến dòng thứ tự không

Biến dòng thứ tự không ZCT 210S

Giá bán: 2,940,000 ₫

Mikro ZCT 120S: Biến dòng thứ tự không

Biến dòng thứ tự không ZCT 120S

Giá bán: 1,400,000 ₫

Mikro ZCT 80S: Biến dòng thứ tự không

Biến dòng thứ tự không ZCT 80S

Giá bán: 735,000 ₫

Mikro ZCT 60S: Biến dòng thứ tự không

Biến dòng thứ tự không ZCT 60S

Giá bán: 560,000 ₫

Mikro ZCT 40S: Biến dòng thứ tự không

Biến dòng thứ tự không ZCT 40S

Giá bán: 420,000 ₫

Mikro DIN310-230A: Rơ-le bảo vệ dòng rò - Loại gắn trên thanh ray

Rơ-le bảo vệ dòng rò - Loại gắn trên thanh ...

Giá bán: 1,715,000 ₫

Mikro DIN300-240A: Rơ-le bảo vệ dòng rò

Rơ-le bảo vệ dòng rò - Loại gắn trên thanh ...

Giá bán: 1,225,000 ₫

Mikro NX300A-230A: Rơ-le bảo vệ dòng rò

Rơ-le bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ NX300A-230A Hiển ...

Giá bán: 1,575,000 ₫

Mikro NX302A-240A: Rơ-le bảo vệ dòng rò

Rơ-le bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ NX302A-240A Chức ...

Giá bán: 1,645,000 ₫

Sản phẩm

Mikro DIN330-230A : Relay bảo vệ dòng rò

Mikro DIN330-230A : Relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số bằng ...

Giá bán: 3,255,000 ₫

Mikro MX 210-415V: rơ-le bảo vệ điện áp đa tính năng

MX 210-415V (27, 47, 59) rơ-le bảo vệ điện áp đa tính năng ...

Mikro NX231A-240A: Relay bảo vệ chạm đất,

Mikro NX231A-240A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị số bằng ...

Giá bán: 2,660,000 ₫

Mikro NX232A-240A: Relay bảo vệ chạm đất

Mikro NX232A-240A : Relay bảo vệ chạm đất, hiển thị số bằng ...

Giá bán: 3,185,000 ₫

Mikro NX233A-240A: Relay bảo vệ quá dòng

Mikro NX233A-240A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị số bằng ...

Giá bán: 3,465,000 ₫

Mikro NX234A-240A: Relay bảo vệ quá dòng

Mikro NX234A-240A : Relay bảo vệ quá dòng, hiển thị số bằng ...

Giá bán: 3,290,000 ₫

Mikro NX301A-240A: Rơ-le bảo vệ dòng rò

Rơ-le bảo vệ dòng rò, loại gắn mặt tủ NX301A-240A

Giá bán: 1,225,000 ₫

Mikro RPR 415: Bảo vệ máy phát điện tránh công suất ngược từ Motor

mua Mikro MK3000L-240AD Rơ-le kết hợp quá dòng và chạm đất

Giá bán: 3,990,000 ₫