Biến dòng đo lường, biến dòng bảo vệ loại Epoxy, MCT, RCT, MR

Biến dòng Current transformer hay còn được gọi là CT / máy biến điện áp dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị nhỏ thích hợp cho các dụng cụ đo: Ampe met, wat met, công tơ điện … ở lưới điện hạ thế (tới 1000V). Theo tính năng sử dụng có 2 loại cấp chính xác dùng cho đo lường và bảo vệ. Các hãng biến dòng thông dụng ILEC, Emic, Risesun, CNC, Dixsen...
Biến dòng có 2 loại cấp chính xác: cấp chính xác 0.5 và cấp chính xác 1.0 Theo cấu tạo: chúng ta có biến dòng băng quấn MR , biến dòng hộp TPCT, biến dòng đúc epoxy và biến dòng đế sắt RCT... Chúng ta có biến dòng hạ thế và biến dòng trung thế