Biến dòng Mitex

được sản xuất tại Việt Nam đã được phê duyệt mẫu và có giấy phép lên lưới. Đạt tiêu chuẩn sản xuất IEC60044-1, TCVN 7697-1
Mitex nổi trội với 2 dòng là biến dòng hạ thế và biến dòng trung thế.
Biến dòng hạ thế với các mã hàng thông dụng như BD01, BD02, BD03, CT6 …
Biến dòng trung thế trong nhà và ngoài trời với các mã như CTNE, CTO, CTTE, PTNE, PTO, PTON, PTTE, VA01
busbar kit
Page 1 of 2
Results 1 - 18 of 32

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 6300/5A 20VA, W=1, Cửa sổ 140x155

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 6300/5A 20VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 2,700,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 6000/5A 20VA, W=1, Cửa sổ 140x155

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 6000/5A 20VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 2,550,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 5000/5A 20VA, W=1, Cửa sổ 140x155

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 5000/5A 20VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 2,000,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 4000/5A 20VA, W=1, Cửa sổ 85x130

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 4000/5A 20VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 1,480,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 3000/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 51x130

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 3000/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 1,020,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 2500/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 121x51

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 2500/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 936,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 2000/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 121x51

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 2000/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 760,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 1600/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 81x31

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 1600/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 760,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 1500/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 81x31

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 1500/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 760,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 1200/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 81x31

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 1200/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 516,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 1000/5A 15VA, W=1, Cửa sổ 81x31

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 1000/5A 15VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 516,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 800/5A 10VA, W=1, Cửa sổ 81x31

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 800/5A 10VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 400,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 600/5A 10VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 600/5A 10VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 325,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 500/5A 5VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 500/5A 5VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ 32x32mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 400/5A 5VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 400/5A 5VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ 32x32mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 300/5A 5VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 300/5A 5VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ 32x32mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 250/5A 5VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 250/5A 5VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ 32x32mm

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 200/5A 5VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 200/5A 5VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ 32x32mm

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 150/5A 2,5VA, W=1, Cửa sổ 32x32

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 150/5A 2,5VA, quấn 1 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 125/5A 2,5VA,W=1, Cửa sổ 30x11

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 125/5A 2,5VA,W=1, Cửa sổ 30x11mm

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 100/5A 2,5VA,W=1, Cửa sổ 30x11

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 100/5A 2,5VA,W=1, Cửa sổ 30x11mm

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 75/5A 2,5VA, W=2, Cửa sổ 30x11

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 75/5A 2,5VA, quấn 2 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD03 CCX 0.5 tỷ số 50/5A 2,5VA, W=2, Cửa sổ 30x11

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến chữ nhật tỷ số 50/5A 2,5VA, quấn 2 vòng, Cửa sổ ...

Giá bán: 222,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 3200/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 3200/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 110mm

Giá bán: 590,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 3000/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 3000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 110mm

Giá bán: 590,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 2500/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 2500/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 110mm

Giá bán: 505,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 2000/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 2000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 110mm

Giá bán: 405,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 1600/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 1600/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 110mm

Giá bán: 350,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 1500/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 1500/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 110mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 1200/5A, 15VA W=1, ĐK 90

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 1200/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 90mm

Giá bán: 270,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 1000/5A, 15VA W=1, ĐK 90

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 1000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 90mm

Giá bán: 245,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 800/5A, 15VA W=1 ,ĐK 90

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 800/5A, 15VA, quấn 1 vòng ,đường kính 90mm

Giá bán: 225,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 600/5A, 10VA W=1, ĐK 60

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 600/5A, 10VA, quấn 1 vòng, đường kính 60mm

Giá bán: 170,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 500/5A, 10VA W=1, ĐK 60

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 500/5A, 10VA, quấn 1 vòng, đường kính 60mm

Giá bán: 170,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 400/5A, 10VA W=1, ĐK 60

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 400/5A, 10VA, quấn 1 vòng, đường kính 60mm

Giá bán: 165,000 ₫

Mitex BD02 CCX 1 tỷ số 300/5A, 5VA W=1, ĐK 35

biến dòng hạ thế cấp chính xác 1 kiểu xuyến tròn tỷ số 300/5A, 5VA, quấn 1 vòng, đường kính 35mm

Giá bán: 160,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 100/5A, 5VA W=1, ĐK 23

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 100/5A, 5VA, quấn 1 vòng, đường kính 23mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 1000/5A, 15VA W=1, ĐK 80

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 1000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 80mm

Giá bán: 450,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 1200/5A, 15VA W=1, ĐK 80

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 1200/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 80mm

Giá bán: 450,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 125/5A, 5VA W=1, ĐK 23

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 125/5A, 5VA, quấn 1 vòng, đường kính 23mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 150/5A, 5VA W=1, ĐK 34

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 150/5A, 5VA, quấn 1 vòng, đường kính 34mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 1500/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 1500/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 540,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 1600/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 1600/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 540,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 200/5A, 10VA W=1, ĐK 34

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 200/5A, 10VA, quấn 1 vòng, đường kính 34mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 2000/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 2000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 540,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 250/5A, 10VA W=1, ĐK 38

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 250/5A, 10VA, quấn 1 vòng, đường kính 38mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 2500/5A, 15VA W=1, ĐK 110

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 2500/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 540,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 300/5A, 10VA W=1, ĐK 50

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 300/5A, 10VA, quấn 1 vòng, đường kính 50mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 3000/5A, 15VA W=1, ĐK 125

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 3000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 700,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 3200/5A, 15VA W=1, ĐK 125

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 3200/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 700,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 400/5A, 15VA W=1, ĐK 50

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 400/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 50mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 4000/5A, 15VA W=1, ĐK 125

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 4000/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính ...

Giá bán: 815,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 50/5A 5VA W=2, ĐK 23

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 50/5A 5VA, quấn 2 vòng, đường kính 23mm

Giá bán: 300,000 ₫

Mitex BD01 CCX 0.5 tỷ số 500/5A, 15VA W=1, ĐK 50

biến dòng hạ thế cấp chính xác 0,5 kiểu xuyến tròn tỷ số 500/5A, 15VA, quấn 1 vòng, đường kính 50mm

Giá bán: 310,000 ₫
Page 1 of 2