Biến tần Wecon

Biến tần Wecon
  • Là thương hiệu xuất xứ Trung Quốc
  • Có biến tần 1 pha hoặc 3 pha với điện áp 220v hoặc 380v, loại tải nặng, tải nhẹ, sử dụng theo mục đích và nhu cầu

Biến tần Wecon 1 pha 220V

Biến tần Wecon 3 pha 380V

Biến tần Wecon 3 pha 220V

Video Biến tần Wecon kết nối PLC và HMI

Nhà sản xuất:
WECON
Results 1 - 11 of 11

Biến tần Wecon VB-4T400G 3P 400kW 545HP

Biến tần Wecon VB-4T400G 3P 400kW 545HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 176,803,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T355G/4T400P 3P 355kW 480HP

Biến tần Wecon VB-4T355G/4T400P 3P 355kW 480HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 167,799,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T315G/4T355P 3P 315kW 430HP

Biến tần Wecon VB-4T315G/4T355P 3P 315kW 430HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 151,016,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T280G/4T315P 3P 280kW 380HP

Biến tần Wecon VB-4T280G/4T315P 3P 280kW 380HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 134,862,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T250G/4T280P 3P 250kW 340HP

Biến tần Wecon VB-4T250G/4T280P 3P 250kW 340HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 125,859,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T220G/4T250P 3P 220kW 300HP

Biến tần Wecon VB-4T220G/4T250P 3P 220kW 300HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 107,890,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T200G/4T220P 3P 200kW 275HP

Biến tần Wecon VB-4T200G/4T220P 3P 200kW 275HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 98,886,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T185G/4T200P 3P 185kW 250HP

Biến tần Wecon VB-4T185G/4T200P 3P 185kW 250HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 93,737,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T160G/4T185P 3P 160kW 220HP

Biến tần Wecon VB-4T160G/4T185P 3P 160kW 220HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 71,914,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T132G/4T160P 3P 132kW 180HP

Biến tần Wecon VB-4T132G/4T160P 3P 132kW 180HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 55,538,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T110G/132P 3P 110kW 150HP

Biến tần Wecon VB-4T110G/132P 3P 110kW 150HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 50,944,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T093G/110P 3P 93kW 125HP

Biến tần Wecon VB-4T093G/110P 3P 93kW 125HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 41,941,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T075G/093P 3P 75kW 100HP

Biến tần Wecon VB-4T075G/093P 3P 75kW 100HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 35,679,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T055G/075P 3P 55kW 70HP

Biến tần Wecon VB-4T055G/075P 3P 55kW 70HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 26,231,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T045G/055P 3P 45kW 60HP

Biến tần Wecon VB-4T045G/055P 3P 45kW 60HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 22,304,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T037G/045P 3P 37kW 50HP

Biến tần Wecon VB-4T037G/045P 3P 37kW 50HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 17,302,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T030G/037P 3P 30kW 40HP

Biến tần Wecon VB-4T030G/037P 3P 30kW 40HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 13,857,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T022GB/030PB 3P 22kW 30HP

Biến tần Wecon VB-4T022GB/030PB 3P 22kW 30HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 12,078,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T18R5GB/022PB 3P 18.5kW 25HP

Biến tần Wecon VB-4T18R5GB/022PB 3P 18.5kW 25HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế ...

Giá bán: 9,966,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T015GB/18R5PB 3P 15kW 20HP

Biến tần Wecon VB-4T015GB/18R5PB 3P 15kW 20HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 8,373,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T011GB/015PB 3P 11kW 15HP

Biến tần Wecon VB-4T011GB/015PB 3P 11kW 15HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 7,077,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T7R5GB 3P 7.5kW 10HP

Biến tần Wecon VB-4T7R5GB 3P 7.5kW 10HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 4,705,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T5R5GB/7R5PB 3P 5.5kW 7.5HP

Biến tần Wecon VB-4T5R5GB/7R5PB 3P 5.5kW 7.5HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 4,187,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T004GB/5R5PB 3P 4kW 5.5HP

Biến tần Wecon VB-4T004GB/5R5PB 3P 4kW 5.5HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 3,557,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T2R2GB 3P 2.2kW 3HP

Biến tần Wecon VB-4T2R2GB 3P 2.2kW 3HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 2,890,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4T1R5GB 3P 1.5kW 2HP

Biến tần Wecon VB-4T1R5GB 3P 1.5kW 2HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 2,742,000 ₫

Biến tần Wecon VB-4TR75GB 3P 0.75kW 1HP

Biến tần Wecon VB-4TR75GB 3P 0.75kW 1HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 2,445,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T200G/4T220P 3P 200kW 275HP

Biến tần Wecon VB-2T200G/4T220P 3P 200kW 275HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 178,914,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T185G/4T200P 3P 185kW 250HP

Biến tần Wecon VB-2T185G/4T200P 3P 185kW 250HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 176,803,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T160G/4T185P 3P 160kW 220HP

Biến tần Wecon VB-2T160G/4T185P 3P 160kW 220HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 151,016,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T132G/4T160P 3P 132kW 180HP

Biến tần Wecon VB-2T132G/4T160P 3P 132kW 180HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 125,859,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T110G/132P 3P 110kW 150HP

Biến tần Wecon VB-2T110G/132P 3P 110kW 150HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 107,890,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T093G/110P 3P 93kW 125HP

Biến tần Wecon VB-2T093G/110P 3P 93kW 125HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 93,737,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T075G/093P 3P 75kW 100HP

Biến tần Wecon VB-2T075G/093P 3P 75kW 100HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 71,914,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T055G/075P 3P 55kW 70HP

Biến tần Wecon VB-2T055G/075P 3P 55kW 70HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 50,944,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T045G/055P 3P 45kW 60HP

Biến tần Wecon VB-2T045G/055P 3P 45kW 60HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 41,941,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T037G/045P 3P 37kW 50HP

Biến tần Wecon VB-2T037G/045P 3P 37kW 50HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 35,976,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T030G/037P 3P 30kW 40HP

Biến tần Wecon VB-2T030G/037P 3P 30kW 40HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 26,972,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T022GB/030PB 3P 22kW 30HP

Biến tần Wecon VB-2T022GB/030PB 3P 22kW 30HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ ...

Giá bán: 23,897,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T18R5GB/022PB 3P 18.5kW 25HP

Biến tần Wecon VB-2T18R5GB/022PB 3P 18.5kW 25HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế ...

Giá bán: 17,673,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2S1R5GB 1P 1.5kW 2HP

Biến tần Wecon VB-2S1R5GB 1P 1.5kW 2HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 2,334,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2S2R2GB 1P 2.2kW 3HP

Biến tần Wecon VB-2S2R2GB 1P 2.2kW 3HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 2,779,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2SR75GB 1P 0.75kW 1HP

Biến tần Wecon VB-2SR75GB 1P 0.75kW 1HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 2,223,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T011G 3P 11kW 15HP

Biến tần Wecon VB-2T011G 3P 11kW 15HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 12,227,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T015G 3P 15kW 20HP

Biến tần Wecon VB-2T015G 3P 15kW 20HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 15,413,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T1R5GB 3P 1.5kW 2HP

Biến tần Wecon VB-2T1R5GB 3P 1.5kW 2HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 3,223,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T2R2GB 3P 2.2kW 3HP

Biến tần Wecon VB-2T2R2GB 3P 2.2kW 3HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 3,964,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T5R5GB 3P 5.5kW 7.5HP

Biến tần Wecon VB-2T5R5GB 3P 5.5kW 7.5HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 7,410,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2T7R5GB 3P 7.5kW 10HP

Biến tần Wecon VB-2T7R5GB 3P 7.5kW 10HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 9,077,000 ₫

Biến tần Wecon VB-2TR75GB 3P 0.75kW 1HP

Biến tần Wecon VB-2TR75GB 3P 0.75kW 1HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 3,038,000 ₫

Biến tần Wecon VB2T004GB 3P 4kW 5.5HP

Biến tần Wecon VB2T004GB 3P 4kW 5.5HP ☼ Mô tả đặc trưng : • Biến tần dòng VB, thiết kế nhỏ gọn, ...

Giá bán: 4,668,000 ₫