Rơle trung gian

Relay trung gian là một thiết bị điện được dùng cho những bản điện tử điều khiển nhằm kết nối tín hiệu giữa module điều khiển và các thiết bị đóng cắt.
Các loại relay trung gian : 8 chân tròn, 11 chân tròn, 8 chân dẹp, 14 chân dẹp của Schneider, Chint, Omron, Yongsung, Hanyoung, Idec, Koino
Rơle trung gian được dùng trong các tủ điện như tủ điều khiển, hay trong hệ thống điện công nghiệp và trong ngành điện tử. Điện áp phổ biến được dùng trong công nghiệp là 5V , 12V, 24VDC và 224VAC.

Role trung gian

Sản phẩm mới nhất

S82Y-FSC050DIN

Chân đế Omron S82Y-FSC050DIN dùng để gắn thanh ray cho ...

Giá bán: 56,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

PYF14A-N BY OMZ

Chân đế Omron PYF14A-N: Dòng định mức 5A, điện áp 250V, số ...

Giá bán: 43,000 ₫

PYF08A-N BY OMZ

Chân đế Omron PYF08A-N: Dòng đinh mức 10A, điện áp 300V, số ...

Giá bán: 31,000 ₫

PTF14A-E BY OMI

Đế cắm Omron PTF14A-E relay: Đế cắm 14 chân dẹt cho relay, ...

Giá bán: 94,000 ₫

PTF08A-E BY OMI

Đế cắm Omron PTF08A-E relay: Đế cắm 8 chân dẹt cho relay, ...

Giá bán: 56,000 ₫

PF113A-L BY OMZ

Đế cắm Omron PF113A-L BY OMZ: Có 11 chân tròn, khối lượng ...

Giá bán: 44,000 ₫

PF083A-L BY OMZ

Đế cắm Omron PF083A-L BY OMZ: Có 8 chân tròn, khối lượng đế ...

Giá bán: 35,000 ₫

MY4N-GS AC220/240 BY OMZ

MY4N-GS AC220/240 BY OMZ

Giá bán: 65,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

MY2N-GS AC220/240 BY OMZ

Rơ le MY2N-GS AC220/240 Omron: Đặc điểm: 8 chân dẹt, có ...

Giá bán: 56,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

LY4N AC220/240 BY OMI

Relay trung gian LY4N Omron: Số chân: 14 chân, 4 cặp tiếp ...

Giá bán: 194,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã

LY2N AC220/240 BY OMI

Relay trung gian LY2N AC220/240: Số chân: 8 chân, 2 cặp ...

Giá bán: 101,000 ₫
Chọn mã
Chọn mã