Kim thu sét

Kim thu sét
  • Kim thu sét thường dùng kèm với các thiết bị chống sétcọc tiếp địa, dây đồng trần, thuốc hàn hóa nhiệt
  • Kim thu sét thường được dùng trong các hệ thống chống sét với bán kính bảo vệ 40m, 70m, 125m, 150m, 175m ...
  • Kim thu sét có bán kính bảo vệ theo cấp độ 1,2,3,4 trong đó cấp độ bảo vệ 1 là cao nhất. Ở Việt Nam thường là bán kính bảo vệ cấp 4.

Các hãng kim thu sét thường gặp ở Việt Nam

 
No record found