Kim thu sét

thường được dùng trong các hệ thống chống sét với bán kính bảo vệ 40m, 70m, 125m, 150m, 175m ...

Kim thu sét có bán kính bảo vệ theo cấp độ 1,2,3,4 trong đó cấp độ bảo vệ 1 là cao nhất. Ở Việt Nam thường là bán kính bảo vệ cấp 4.

Các hãng kim thu sét thường gặp ở Việt Nam như Liva, Stormaster, LPI, Ingesco ...

Kim thu sét