Thiết bị chống sét

trực tiếp và chống sét lan truyền : Schneider, OBO, Mersen, Suntree, LPI, ETI, Leps, Novaris, Sono
Thiết bị chống sét Surge protection device hay còn gọi tắt là SPD là thiết bị được ghép song song với thiết bị điện nhằm bảo vệ hệ thống điện và các thiết bị điện trong hệ thống rơi vào tình trạng quá điện áp khi có sự tác động của Sét hay còn gọi là chống sét. Nói cách khác thiết bị chống sét được dùng để chỉ các thiết bị quá điện áp giới hạn và chuyển hướng thành dòng đột biến, dòng xung sét.
- Thiết bị chống sét không có bộ lọc (còn gọi là thiết bị cắt lọc sét mắc song song)
- Thiết bị chống sét có bộ lọc bộ lọc RFI/EMI là các tụ điện (còn gọi là thiết bị cắt lọc sét mắc song song)
- Thiết bị chống sét có bộ lọc thông thấp LC gồm cuộn cảm và tụ điện (còn gọi là thiết bị cắt lọc sét mắc nối tiếp)
Chống sét