Phụ kiện tủ điện

Thường sử dụng trong thi công điện gồm các loại như đồng hồ Volt, Ampe, chuyển mạch vôn - ampe, cầu chì, đèn báo, nút nhấn, quạt hút, đầu cos, sứ đỡ, thanh trung tính, co nhiệt, bộ ổn nhiệt, kềm kéo, cờ lê, ốc vít, mỏ lết ...

Các thương hiệu phụ kiện tủ điện thường dùng như ILEC, LEIPOLE, HANYOUNG, YOUNGSUNG, CNC, Taiwan metter ...

No record found