Phụ kiện trung thế

Phụ kiện trung thế

Phụ kiện tủ điện

  • Đèn báo pha, Nút nhấn, Nút dừng khẩn
  • Công tắc xoay Công tắc xoay 2 vị trí, 3 vị trí
  • Cầu chì Gồm có cầu chì điều khiển và cầu chì động lực, Đế cầu chì động lực và vỏ hộp cầu chì điều khiển
  • Đầu cos Đầu Cos Bít SC, Chụp Cos Bít V, Cos Chỉa Trần SNB, Cos Chỉa Bọc Nhựa SV, Cos Tròn Trần RNB, Cos Tròn Bọc Nhựa RV, Cos Pin Rỗng E, Cos Pin Đặc PTV, Cos Pin Dẹp DBV, Cos Ghim Capa Đực MDD, Cos Ghim Capa Cái FDD
  • Co Nhiệt Co Nhiệt DRS
  • Gối Đỡ Thanh cái Gối Đỡ SM, Gối Bậc Thang, Thanh Đỡ Busbar EL
  • Ốc Siết Cáp PG, Thanh Trung Tính, Máng Nhựa, Thanh Lược, Thanh Ray
  • Băng Keo Điện, Hộp Chữ Số, Dây Xoắn, Đế Dán, Nhãn Gắn Công Tắc
  • Quạt Hút Tủ Điện Quạt Hút Tủ Điện và Lưới Quạt Hút 120mm, 150mm, 200mm

Video Phụ Kiện Trung thế