Rơ le xung / Rơ le chốt / Rơ le điều khiển

Relay xung có chốt cơ khí, mất điện vẫn giữ trạng thái cuối cùng. Dùng để làm mạch chiếu sáng hành lang, bơm luân phiên...
Rơ le xung Schneider với các mã Acti 9 – Impulse relay iTL & Isolating Switch iSW
  • Schneider A9C30811: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.
  • Schneider A9C30831: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.
  • Schneider A9C30812: Rơle xung 2P 16A dòng Acti 9 iTL.
  • Schneider A9C30815: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.
  • Schneider A9C32816: Rơle xung 2P 16A dòng Acti 9 iTL.
  • Schneider A9C32836: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.
  • Schneider A9C33811: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTLc.
  • Schneider A9C32811: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTLs.
- Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung
- Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết bị
- Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt
- Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút
- Bộ ngắt cách ly iSW
- Bộ ngắt cách ly từ 20 đến 100A
Rơ le xung
No record found

Schneider A9C32811: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTLs.

Rơle xung 1P 16A Schneider A9C32811, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 457,000 ₫

Schneider A9C33811: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTLc.

Rơle xung 1P 16A Schneider A9C33811, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 763,000 ₫

Schneider A9C32836: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.

Rơle xung 1P 32A Schneider A9C32836, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 569,000 ₫

Schneider A9C32816: Rơle xung 2P 16A dòng Acti 9 iTL.

Rơle xung 2P 16A Schneider A9C32816, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 728,000 ₫

Schneider A9C30815: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.

Rơle xung 1P 16A Schneider A9C30815, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 700,000 ₫

Schneider A9C30812: Rơle xung 2P 16A dòng Acti 9 iTL.

Rơle xung 2P 16A Schneider A9C30812, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 532,000 ₫

Schneider A9C30831: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.

Rơle xung 1P 32A Schneider A9C30831, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 571,000 ₫

Schneider A9C30811: Rơle xung 1P 16A dòng Acti 9 iTL.

Rơle xung 1P 16A Schneider A9C30811, còn được gọi là rơ le chốt hay rơ le điều khiển, Tiêu chuẩn: ...

Giá bán: 323,000 ₫