Biến dòng đo lường, biến dòng bảo vệ loại Epoxy, MCT, RCT, MR

Biến dòng Current transformer hay còn được gọi là CT / máy biến điện áp dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị nhỏ thích hợp cho các dụng cụ đo: Ampe met, wat met, công tơ điện … ở lưới điện hạ thế (tới 1000V). Theo tính năng sử dụng có 2 loại cấp chính xác dùng cho đo lường và bảo vệ.

Các hãng biến dòng thông dụng ILEC, Emic, Risesun, CNC, Dixsen...

Biến dòng có 2 loại cấp chính xác: cấp chính xác 0.5 và cấp chính xác 1.0 Theo cấu tạo: chúng ta có biến dòng băng quấn MR , biến dòng hộp TPCT, biến dòng đúc epoxy và biến dòng đế sắt RCT... Chúng ta có biến dòng hạ thế và biến dòng trung thế
No record found

Biến dòng