Mikro-MK1000A

Mikro-MK1000A : Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất, hiển thị số bằng LED 7 đoạn
Relay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất mk1000aRelay bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất mk1000a
Giá bán chưa có thuế $250.11
Dòng điện định mức (A)
5A
Rated operating voltage(V) (Ue)
198 - 265A
(Điện áp làm việc định mức)
Low-set
(Cài đặt mức tác động thấp)
- Dòng quá tải: I> = (0.5A - 10A) (tức là 10% đến 200%)
- Dòng chạm đất: Io> = (0.1A - 5A) (tức là 2% đến 100%)
- Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT)
High-set
(Cài đặt mức tác động cao)
- Dòng ngắn mạch: I>> = (0.5A - 99.9A) ( tức là 10% đến 1998%) hoặc Vô hiệu
- Dòng chạm đất: Io>> = (0.1A - 50A) (tức là 2% - 1000%) hoặc Vô hiệu
- Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s - 2.5s)
Kích thước
H96 x W96 xD110 mm

Nhận xét

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019
Good Support
Huyen Nguyen