Rơ le trung gian

Relay trung gian hay còn được gọi là rơle trung gian trong tiếng Việt là một thiết bị điện được dùng cho những bản điện tử điều khiển nhằm kết nối tín hiệu giữa module điều khiển và các thiết bị đóng cắt.

Các loại relay trung gian : 8 chân tròn, 11 chân tròn, 8 chân dẹp, 14 chân dẹp của Chint, Omron, Yongsung, Hanyoung, Idec, Koino

Rơle trung gian được dùng trong các tủ điện như tủ điều khiển, hay trong hệ thống điện công nghiệp và trong ngành điện tử. Điện áp phổ biến được dùng trong công nghiệp là 5V , 12V, 24VDC và 224VAC.
No record found

Role trung gian