Chống sét OBO gồm các loại chống sét lan truyền V10 compact, V10 C/1 + NPE, V20-C/1, V20-C/1+NPE, V20-C/3+NPE...
No record found

Chống sét OBO

Sản phẩm mới nhất

OBO MCD 50-B 3+1 : 5096 87 9

OBO MCD 50-B 3+1 : 5096 87 9 : 255V, 3P+NPE, Iimp (10/350) ...

Giá bán: 17,525,000 ₫

OBO MCD 50-B 3 : 5096 87 7

OBO MCD 50-B 3 : 5096 87 7 : 255V, 3P, Iimp (10/350) ...

Giá bán: 13,039,000 ₫

OBO MCD 125-B NPE : 5096 86 5

OBO MCD 125-B NPE : 5096 86 5 : 255V, NPE, Iimp (10/350) ...

Giá bán: 4,590,000 ₫

OBO MCD 50-B 3+1-OS : 5096 83 6

OBO MCD 50-B 3+1-OS : 5096 83 6 : 255V, 3P +NPE+ OS , Iimp ...

Giá bán: 20,528,000 ₫

OBO MCD 50-B 3-OS : 5096 83 5

OBO MCD 50-B 3-OS : 5096 83 5 : 255V, 3P + OS , Iimp ...

Giá bán: 16,334,000 ₫

OBO MCD 50-B-OS : 5096 85 2

OBO MCD 50-B-OS : 5096 85 2 : 255V, 1P + OS , Iimp (10/350) ...

Giá bán: 4,672,000 ₫

OBO MCD 50-B : 5096 84 9

OBO MCD 50-B : 5096 84 9 : 255V, 1P , Iimp (10/350) 50kA, ...

Giá bán: 4,143,000 ₫

OBO MB 1 : 5096 64 8

OBO MB1(5096648)- Phụ kiện chân đế cho các thiết bị ...

Giá bán: 480,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V50B+C3+NPE-280 : 5093 65 4

OBO V50B+C3+NPE-280 : 5093 65 4

Giá bán: 8,993,000 ₫

OBO V50B+C1+NPE-280 : 5093 65 3

OBO V50B+C1+NPE-280 (5093653):Chống xung sét (10/350us), ...

Giá bán: 3,577,000 ₫

OBO V50 B+C4-280 : 5093 63 1

OBO V50 B+C4-280 : 5093 63 1

Giá bán: 8,993,000 ₫

OBO V50B+C3-280 : 5093 62 7

OBO V50B+C3-280 : 5093 62 7

Giá bán: 8,516,000 ₫

OBO V50B+C0-280 : 5093 72 4

OBO V50B+C0-280 (5093724):Chống xung sét (10/350us), xung ...

Giá bán: 1,933,000 ₫

OBO V25-B+C 0-280 : 1167805

OBO V25-B+C/0-280 (5097053):Chống xung sét (10/350us), xung ...

Giá bán: 1,762,000 ₫

OBO V25-B+C 3+NPE-280 : 5094 46 3

OBO V25-B+C 3+NPE-280 : 5094 46 3

Giá bán: 7,401,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V25-B+C 2+NPE-280 : 5094 46 0

OBO V25-B+C 2+NPE-280 : 5094 46 0

Giá bán: 5,339,000 ₫

OBO V25-B+C 1+NPE-280 : 5094 45 7

OBO V25-B+C 1+NPE-280 : 5094 45 7

Giá bán: 3,469,000 ₫

OBO V25-B+C 4 : 5094 42 6

OBO V25-B+C 4 : 5094 42 6

Giá bán: 8,815,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V25-B+C 3 : 5094 42 3

OBO V25-B+C 3 : 5094 42 3

Giá bán: 5,937,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V25-B+C 1 : 5094 41 8

OBO V25-B+C/1 (5094418):Chống xung sét (10/350us), xung lan ...

Giá bán: 1,848,000 ₫

Top sản phẩm

OBO V20-C 0-385 : 5099 59 5

OBO V20-C/0-385 (5099595): Chống sét lan truyền. (Chống ...

Giá bán: 1,042,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V20-C 3+NPE-280 : 5094 65 6

OBO V20-C 3+NPE-280 : 5094 65 6

Giá bán: 4,113,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V20-C 1+NPE-280 : 5094 65 0

OBO V20-C/1+NPE-280 (5094650): Chống sét lan truyền 1 pha. ...

Giá bán: 2,354,000 ₫

OBO V20-C 4-280 : 5094 62 7

OBO V20-C 4-280 : 5094 62 7

Giá bán: 4,136,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V20-C 3-280 : 5094 62 4

OBO V20-C/3-280 (5094624): Chống sét lan truyền 3 pha. ...

Giá bán: 3,160,000 ₫

OBO V20 C 2-280 : 5094 62 1

OBO V20 C/2-280 (5094621): (Chống xung lan truyền (8/20us) ...

Giá bán: 2,230,000 ₫

OBO V20-C 1-280 : 5094 61 8

OBO V20-C/1-280 (5094618): Chống sét lan truyền 1 pha 230V, ...

Giá bán: 1,083,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

OBO V10-C 3+NPE-280 : 5094 92 0

Thiết bị chống sét lan truyền nguồn V10-C 3+NPE-280 (Chống ...

Giá bán: 3,100,000 ₫

OBO V10-C 1+NPE-280 : 5093 41 8

Thiết bị chống sét lan truyền nguồn 1 pha V10-C 1+NPE-280 ...

Giá bán: 1,730,000 ₫

OBO V10-C 0-280 : 5093 40 2

Thiết bị chống sét lan truyền nguồn 1 pha V10-C 0-280 ...

Giá bán: 465,000 ₫

OBO V10 COMPACT 255 : 5093 38 0

Thiết bị chống sét lan truyền nguồn 1 pha V10 COMPACT 255 ...

Giá bán: 2,385,000 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn