Biến tần Wecon

Biến tần Wecon
  • Là thương hiệu xuất xứ Trung Quốc
  • Có biến tần 1 pha hoặc 3 pha với điện áp 220v hoặc 380v, loại tải nặng, tải nhẹ, sử dụng theo mục đích và nhu cầu

Biến tần Wecon 1 pha 220V

Biến tần Wecon 3 pha 380V

Biến tần Wecon 3 pha 220V

Video Biến tần Wecon kết nối PLC và HMI

Nhà sản xuất:
Biến tần Wecon
Results 1 - 11 of 11

Wecon VB-4T400G : Biến tần 400 kW - 545 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 176,803,000 ₫

Wecon VB-4T355G/4T400P : Biến tần 355 kW - 480 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 167,799,000 ₫

Wecon VB-4T315G/4T355P : Biến tần 315 kW - 430 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 151,016,000 ₫

Wecon VB-4T280G/4T315P : Biến tần 280 kW - 380 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 134,862,000 ₫

Wecon VB-4T250G/4T280P : Biến tần 250 kW - 340 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 125,859,000 ₫

Wecon VB-4T220G/4T250P : Biến tần 220 kW - 300 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 107,890,000 ₫

Wecon VB-4T200G/4T220P : Biến tần 200 kW - 275 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 98,886,000 ₫

Wecon VB-4T185G/4T200P : Biến tần 185 kW - 250 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 93,737,000 ₫

Wecon VB-4T160G/4T185P : Biến tần 160 kW - 220 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 71,914,000 ₫

Wecon VB-4T132G/4T160P : Biến tần 132 kW - 180 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 55,538,000 ₫

Wecon VB-4T110G/132P : Biến tần 110 kW - 150 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 50,944,000 ₫

Wecon VB-4T093G/110P : Biến tần 93 kW - 125 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 41,941,000 ₫

Wecon VB-4T075G/093P : Biến tần 75 kW - 100 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 35,679,000 ₫

Wecon VB-4T055G/075P : Biến tần 55 kW - 70 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 26,231,000 ₫

Wecon VB-4T045G/055P : Biến tần 45 kW - 60 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 22,304,000 ₫

Wecon VB-4T037G/045P : Biến tần 37 kW - 50 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 17,302,000 ₫

Wecon VB-4T030G/037P : Biến tần 30 kW - 40 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 13,857,000 ₫

Wecon VB-4T022GB/030PB : Biến tần 22 kW - 30 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 12,078,000 ₫

Wecon VB-4T18R5GB/022PB : Biến tần 18.5 kW - 25 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 9,966,000 ₫

Wecon VB-4T015GB/18R5PB : Biến tần 15 kW - 20 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 8,373,000 ₫

Wecon VB-4T011GB/015PB : Biến tần 11 kW - 15 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 7,077,000 ₫

Wecon VB-4T7R5GB : Biến tần 7.5 kW - 10 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 4,705,000 ₫

Wecon VB-4T5R5GB/7R5PB : Biến tần 5.5 kW - 7.5 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 4,187,000 ₫

Wecon VB-4T004GB/5R5PB : Biến tần 4 kW - 5.5 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 3,557,000 ₫

Wecon VB-4T2R2GB : Biến tần 2.2 kW - 3 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 2,890,000 ₫

Wecon VB-4T1R5GB : Biến tần 1.5 kW - 2 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 2,742,000 ₫

Wecon VB-4TR75GB : Biến tần 0.75 kW - 1 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 2,445,000 ₫

Wecon VB-2T200G/4T220P : Biến tần 200 kW - 275 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 178,914,000 ₫

Wecon VB-2T185G/4T200P : Biến tần 185 kW - 250 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 176,803,000 ₫

Wecon VB-2T160G/4T185P : Biến tần 160 kW - 220 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 151,016,000 ₫

Wecon VB-2T132G/4T160P : Biến tần 132 kW - 180 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 125,859,000 ₫

Wecon VB-2T110G/132P : Biến tần 110 kW - 150 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 107,890,000 ₫

Wecon VB-2T093G/110P : Biến tần 93 kW - 125 HP

– Thiết kế chuyên dụng, mạnh mẽ, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở 8000B – Hỗ trợ ...

Giá bán: 93,737,000 ₫

Wecon VB-2T075G/093P : Biến tần 75 kW - 100 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 71,914,000 ₫

Wecon VB-2T055G/075P : Biến tần 55 kW - 70 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 50,944,000 ₫

Wecon VB-2T045G/055P : Biến tần 45 kW - 60 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 41,941,000 ₫

Wecon VB-2T037G/045P : Biến tần 37 kW - 50 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 35,976,000 ₫

Wecon VB-2T030G/037P : Biến tần 30 kW - 40 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 26,972,000 ₫

Wecon VB-2T022GB/030PB : Biến tần 22 kW - 30 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 23,897,000 ₫

Wecon VB-2T18R5GB/022PB : Biến tần 18.5 kW - 25 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 17,673,000 ₫

Wecon VB-2S1R5GB : Biến tần 1.5 kW - 2 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 2,334,000 ₫

Wecon VB-2S2R2GB : Biến tần 2.2 kW - 3 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 2,779,000 ₫

Wecon VB-2SR75GB : Biến tần 0.75 kW - 1 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 2,223,000 ₫

Wecon VB-2T011G : Biến tần 11 kW - 15 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 12,227,000 ₫

Wecon VB-2T015G : Biến tần 15 kW - 20 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 15,413,000 ₫

Wecon VB-2T1R5GB : Biến tần 1.5 kW - 2 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 3,223,000 ₫

Wecon VB-2T2R2GB : Biến tần 2.2 kW - 3 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 3,964,000 ₫

Wecon VB-2T5R5GB : Biến tần 5.5 kW - 7.5 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 7,410,000 ₫

Wecon VB-2T7R5GB : Biến tần 7.5 kW - 10 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 9,077,000 ₫

Wecon VB-2TR75GB : Biến tần 0.75 kW - 1 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 3,038,000 ₫

Wecon VB2T004GB : Biến tần 4 kW - 5.5 HP

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, hiệu suất cao – Tỷ lệ phản hồi: tăng 39% trên cơ sở ...

Giá bán: 4,668,000 ₫