PLC - HMI

Bộ điều khiển lập trình PLC
  • Chuyên cung cấp Bộ điều khiển lập trình PLC, Màn hình HMI các hãng.
  • Nhận thay thế, lắp đặt, cài đặt, lập trình PLC theo yêu cầu để vận hành hệ thống

Lập trình PLC

  • Lập trình PLC đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp tự động hóa ngày nay
  • Cài đặt, lập trình PLC giúp cho hệ thống sản xuất đi đúng lộ trình giúp giảm sức người, tăng năng suất và tạo ra thặng dư cho nền công nghiệp
  • Tự động hóa bằng phương án lập trình PLC được sử dụng nhiều trong các xưởng, nhà máy sản xuất như nhà máy cao su, nhà máy nước, nhà máy in ấn, vận hành băng tải ... khai thác mỏ, khai thác quặng và các hệ thống khí nén
  • Ngày nay điều khiển lập trình PLC còn được áp dụng vào hoạt động tự động hóa bằng Robot

Các thương hiệu PLC thường dùng

Video Robot tự động với Bộ điều khiển lập trình PLC SIMATIC S7-1200

V-BOX Wecon

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX S-NG

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX S-NG ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX S-NG) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX S-3N

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX S-3N ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX S-3N) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX S-AG

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX S-AG ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX S-AG) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX S-4G

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX S-4G ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX S-4G) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX S-00

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX S-00 ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX S-00) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX H-WF

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX H-WF ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX H-WF) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX H-SG

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX H-SG ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX H-SG) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX H-AG

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX H-AG ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX H-AG) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX H-00

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX H-00 ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX H-00) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX E-4G

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX E-4G ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX E-4G) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX E-2G

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX E-2G ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX E-2G) – Giải pháp giám ...

Thiết bị IIOT - Wecon V-BOX E-00

Thiết bị IIOT Wecon V-BOX E-00 ( * Tên gọi khác : Bộ điều khiển từ xa V-BOX E-00) – Giải pháp giám ...