Rơ le nhiệt hay còn gọi là relay nhiệt hay overload thermal relay là thiết bị điện tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co giãn vì nhiệt của các thanh kim loại. Các hãng rơ le nhiệt thông dụng C&S, Schneider, ABB, Mitsubishi, Siemens, LS, Hyundai, Shihlin, Teco, Chint... Ứng dụng của relay nhiệt: Relay nhiệt thường dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Trong công nghiệp relay nhiệt thường được lắp kèm với contactor Khởi Động Từ (công tắc tơ).
No record found

Role nhiệt - contactor

Sản phẩm mới nhất

LT4760BA RELAY

Schneider LT4760BA 24V 5A ... 60A

Giá bán: 1,346,030 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LT4730BA RELAY

Schneider LT4730BA 24 VAC/DC 3A ... 30A

Giá bán: 1,205,371 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LT4706BA ELECTR RELAY 0,5 A 6A 24V AC DC AUTO

Schneider LT4706BA ELECTR RELAY 0,5 A 6A 24V AC DC AUTO

Giá bán: 1,090,109 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LRE01 Rơ le nhiệt TESYSE 0,1..0,16A

Schneider LRE01 Rơ le nhiệt TESYSE 0,1..0,16A

Giá bán: 196,662 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LRD01 TESYS D Rơ le nhiệt 0.1-0.16A CL10A

Schneider LRD01 TESYS D Rơ le nhiệt 0.1-0.16A CL10A

Giá bán: 312,576 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR9F7375 Rơ le nhiệt

Schneider LR9F7375 Rơ le nhiệt

Giá bán: 8,690,264 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR9F5357 Rơ le nhiệt

Schneider LR9F5357 Rơ le nhiệt

Giá bán: 5,128,851 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR97D38B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 20 A 38A 24V AC DC

Schneider LR97D38B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 20 A 38A ...

Giá bán: 2,019,371 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR97D25B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 5 A 25A 24V AC DC

Schneider LR97D25B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 5 A 25A ...

Giá bán: 1,814,894 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR97D07B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 1,2 A 7A 24V AC DC

Schneider LR97D07B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 1,2 A 7A ...

Giá bán: 1,637,768 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR97D015B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 0,3A 1,5A 24V AC DC

Schneider LR97D015B Rơ le bảo vệ nhiệt loại điện tử 0,3A ...

Giá bán: 1,545,298 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LR2K0301 TESYS K Rơ le nhiệt CL10 0.11 - 0.16A

Schneider LR2K0301 TESYS K Rơ le nhiệt CL10 0.11 - 0.16A

Giá bán: 637,525 ₫
Điện áp
Hãy chọn điện áp của bạn

TH-N600KP 250A (200-300A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N600KP 250A Dải điều chỉnh 200-300A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 436,800 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N400KPRH 105A (85-125A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N400KPRH 105A Dải điều chỉnh 85-125A dùng cho công tắc ...

Giá bán: 1,606,400 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N220KPRH 82A (65-100A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N220KPRH 82A Dải điều chỉnh 65-100A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 1,564,800 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N600 250A (200-300A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N600 250A Dải điều chỉnh 200-300A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 299,840 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N400RH 105A (85-125A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N400RH 105A Dải điều chỉnh 85-125A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 1,338,880 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N220RH 82A (65-100A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N220RH 82A Dải điều chỉnh 65-100A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 1,139,520 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N120KP 42A (34-50A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N120KP 42A Dải điều chỉnh 34-50A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 673,920 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-N120 42A (34-50A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-N120 42A Dải điều chỉnh 34-50A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 468,160 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

Top sản phẩm

TH-T100KP 67A (54-80A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T100KP 67A Dải điều chỉnh 54-80A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 436,800 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T100 67A (54-80A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T100 67A Dải điều chỉnh 54-80A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 436,800 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T65KP 15A (12-18A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T65KP 15A Dải điều chỉnh 12-18A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 362,560 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T65 15A (12-18A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T65 15A Dải điều chỉnh 12-18A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 299,840 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T50KP 29A (24-34A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T50KP 29A Dải điều chỉnh 24-34A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 303,680 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T50 29A (24-34A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T50 29A Dải điều chỉnh 24-34A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 303,680 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T25KP 0.24A (0.20 - 0.32A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T25KP 0.24A Dải điều chỉnh 0.20 - 0.32A dùng cho công ...

Giá bán: 261,120 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T25 0.24A (0.20 - 0.32A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T25 0.24A Dải điều chỉnh 0.20 - 0.32A dùng cho công tắc ...

Giá bán: 261,120 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T18KP 0.12A (0.1-0.16A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T18KP 0.12A Dải điều chỉnh 0.1-0.16A dùng cho công tắc ...

Giá bán: 233,280 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

TH-T18 0.12A (0.1-0.16A) : Rơ le nhiệt Mitsubishi

TH-T18 0.12A Dải điều chỉnh 0.1-0.16A dùng cho công tắc tơ ...

Giá bán: 160,640 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-800: 400-630A và 520-800A

LS MT-800: 400-630A và 520-800A dùng cho MC-500a, MC-630a ...

Giá bán: 4,896,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-400: 200-330A và 260-400A

LS MT-400: 200-330A và 260-400A dùng cho MC-265a, MC-330a ...

Giá bán: 2,750,400 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-225: 85-125,100-160,120-185,160-240A

LS MT-225: 85-125,100-160,120-185,160-240A dùng cho MC-185a ...

Giá bán: 1,893,600 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-150: 80-105A, 95-130A,110-150A

LS MT-150: 80-105A, 95-130A,110-150A dùng cho MC-130 & ...

Giá bán: 1,065,600 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-95: 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

LS MT-95: 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A dùng cho từ MC-75a, ...

Giá bán: 705,600 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-63: 34-50, 45-65A

LS MT-63: 34-50, 45-65A dùng cho từ MC-50a và MC-65a

Giá bán: 489,600 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh

LS MT-32: 0.63~19A

LS MT-32: 0.63~19A dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại ...

Giá bán: 216,000 ₫
Dải điều chỉnh
Chọn Dải điều chỉnh